Sint-Harlindis en Relindiskerk

Sint-Harlindis en Relindiskerk

Onderschrift bij deze fotoDe Sint-Harlindis en Relindiskerk is de parochiekerk van Ordingen , gelegen aan Relindisstraat 8, in de Belgische gemeente Sint-Truiden.

Het is een eenbeukige, neogotische kerk. Deze is gebouwd in baksteen, met versieringen van arduin en mergelsteen. De kerk is niet zuiver georiënteerd: Het koor is naar het noordoosten gericht. De zuidwesttoren is half ingebouwd en aan de voorkant voorzien van steunberen.

In 2008 werd de kerk gerestaureerd.

De kerk bezit een beeld uit 1568, in gepolychromeerd eikenhout, van de heiligen Harlindis en Relindis . Uit de 16e eeuw stammen drie laatgotische banken. Het doopvont  van ongeveer 1700 is afkomstig van de kapel van de Commanderij.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Harlindis_en_Relindiskerk_(Ordingen)

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.