Sint-Harlindis en Relindiskerk

Sint-Harlindis en Relindiskerk

Onderschrift bij deze fotoDe Sint-Harlindis en Relindiskerk is de parochiekerk van Ordingen , gelegen aan Relindisstraat 8, in de Belgische gemeente Sint-Truiden.

Het is een eenbeukige, neogotische kerk. Deze is gebouwd in baksteen, met versieringen van arduin en mergelsteen. De kerk is niet zuiver georiënteerd: Het koor is naar het noordoosten gericht. De zuidwesttoren is half ingebouwd en aan de voorkant voorzien van steunberen.

In 2008 werd de kerk gerestaureerd.

De kerk bezit een beeld uit 1568, in gepolychromeerd eikenhout, van de heiligen Harlindis en Relindis . Uit de 16e eeuw stammen drie laatgotische banken. Het doopvont  van ongeveer 1700 is afkomstig van de kapel van de Commanderij.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Harlindis_en_Relindiskerk_(Ordingen)

ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.