Sint-Martinuskerk (Kerkom-bij-Sint-Truiden)

Sint-Martinuskerk (Kerkom-bij-Sint-Truiden)

De Sint-Martinuskerk is de parochiekerk van Kerkom-bij-Sint-Truiden, gelegen aan de Kerkstraat.

Gebouw

Deze bakstenen kerk werd vergroot in 1885 in neoclassicistische stijl en kreeg toen zijn huidige aanzicht. Het koor is uit het eerste kwart van de 18e eeuw. In het schip zijn nog laatgotische fragmenten aanwezig. In 1975 brandde de kerk af, waarbij enkel de buitenmuren van de toren, het schip en het koor bleven gespaard. De kerk werd weer hersteld.

Het is een in baksteen uitgevoerde zaalkerk met ingebouwde westtoren. Deze wordt gedekt door een achthoekige ingesnoerde naaldspits. Omlijstingen en versieringen zijn in arduin. Het gebouw is op een helling gelegen en wordt omringd door een kerkhof.

Interieur

Tegen de westgevel hangt een overluifeld Kruisbeeld uit de 17e eeuw. In de kerk is nog een 16e-eeuwse grafsteen met een ridderfiguur. Een 17e-eeuwse grafsteen is ingemetseld tegen de noordelijke muur van het koor. Van een 18e-eeuws portiekaltaar zijn nog resten aanwezig. Het overige interieur is bij de brand verloren gegaan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martinuskerk_(Kerkom-bij-Sint-Truiden)

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.