Sint-Petrus en Pauluskerk

Sint-Petrus en Pauluskerk (Halmaal)

Onderschrift bij deze fotoDe Sint-Petrus en Pauluskerk is de parochiekerk van Halmaal, gelegen aan Halmaal-Dorp, in de Belgische gemeente Sint-Truiden.

Dit is van oorsprong een laatgotische zaalkerk uit 1603. In 1842 werd het kerkje enigszins verbouwd, maar in 1893 vond een ingrijpende verbouwing plaats onder leiding van Edmund Serrure jr.. Daarbij werd het kerkje met een travee uitgebreid, voorzien van een transept en aangepast in neoromaanse trant.

Het is een eenvoudig zaalkerkje met ingebouwde westtoren, gedekt door een tentdak. Het interieur wordt overwelfd door een houten tongewelf. De kerk is omgeven door een ommuurd kerkhof, waarop zich nog een grafkruis uit 1678 bevindt.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.