Sint-Petrus en Pauluskerk

Sint-Petrus en Pauluskerk (Halmaal)

Onderschrift bij deze fotoDe Sint-Petrus en Pauluskerk is de parochiekerk van Halmaal, gelegen aan Halmaal-Dorp, in de Belgische gemeente Sint-Truiden.

Dit is van oorsprong een laatgotische zaalkerk uit 1603. In 1842 werd het kerkje enigszins verbouwd, maar in 1893 vond een ingrijpende verbouwing plaats onder leiding van Edmund Serrure jr.. Daarbij werd het kerkje met een travee uitgebreid, voorzien van een transept en aangepast in neoromaanse trant.

Het is een eenvoudig zaalkerkje met ingebouwde westtoren, gedekt door een tentdak. Het interieur wordt overwelfd door een houten tongewelf. De kerk is omgeven door een ommuurd kerkhof, waarop zich nog een grafkruis uit 1678 bevindt.

ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be