Aan Sint-Trudo

Aan Sint-Trudo

Onderschrift bij deze foto

…Jesus Rijk hebt uitgebreid
Uwe liefde en biddend boeten
Bracht uw volk aan Jesus voeten
U Sint-Trudo danken wij

En wij bidden sta ons bij…om het huis van uwen God
En uw God om u te lonen
Kwam met wond’ren u bekronen
U Sint-Trudo roemen wij
En wij smeeken sta ons bij

… die zij smeekend tot u richt
Weer het kwaad en schenk ons zegen
Sterk en troost ons in het leven
En Sint-Truiden uwe gouw
Blijft zijn God en u getrouw!

Trudo zoon der Haspengouwen
Die door Woord en heiligheid
En door ’t vrome klooster bouwen
Eer en goed hebt vertreden
Met het valse zingenot
En den helden strijd gestreden
O Sint-Trudo help de stede
Door uw eigen hand gesticht
Luister naar de vur’ge bede

Lied met begeleiding van klavier.
Muziek August Van Assche.
Muziekuitgave ‘De Schalmei’ Sint-Truiden.


ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.