Aan Sint-Trudo

Aan Sint-Trudo

Onderschrift bij deze foto

…Jesus Rijk hebt uitgebreid
Uwe liefde en biddend boeten
Bracht uw volk aan Jesus voeten
U Sint-Trudo danken wij

En wij bidden sta ons bij…om het huis van uwen God
En uw God om u te lonen
Kwam met wond’ren u bekronen
U Sint-Trudo roemen wij
En wij smeeken sta ons bij

… die zij smeekend tot u richt
Weer het kwaad en schenk ons zegen
Sterk en troost ons in het leven
En Sint-Truiden uwe gouw
Blijft zijn God en u getrouw!

Trudo zoon der Haspengouwen
Die door Woord en heiligheid
En door ’t vrome klooster bouwen
Eer en goed hebt vertreden
Met het valse zingenot
En den helden strijd gestreden
O Sint-Trudo help de stede
Door uw eigen hand gesticht
Luister naar de vur’ge bede

Lied met begeleiding van klavier.
Muziek August Van Assche.
Muziekuitgave ‘De Schalmei’ Sint-Truiden.


August Van Assche
ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.