Aan Sint-Trudo

Aan Sint-Trudo

Onderschrift bij deze foto

…Jesus Rijk hebt uitgebreid
Uwe liefde en biddend boeten
Bracht uw volk aan Jesus voeten
U Sint-Trudo danken wij

En wij bidden sta ons bij…om het huis van uwen God
En uw God om u te lonen
Kwam met wond’ren u bekronen
U Sint-Trudo roemen wij
En wij smeeken sta ons bij

… die zij smeekend tot u richt
Weer het kwaad en schenk ons zegen
Sterk en troost ons in het leven
En Sint-Truiden uwe gouw
Blijft zijn God en u getrouw!

Trudo zoon der Haspengouwen
Die door Woord en heiligheid
En door ’t vrome klooster bouwen
Eer en goed hebt vertreden
Met het valse zingenot
En den helden strijd gestreden
O Sint-Trudo help de stede
Door uw eigen hand gesticht
Luister naar de vur’ge bede

Lied met begeleiding van klavier.
Muziek August Van Assche.
Muziekuitgave ‘De Schalmei’ Sint-Truiden.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.