Aan Sint-Trudo

Aan Sint-Trudo

Onderschrift bij deze foto

…Jesus Rijk hebt uitgebreid
Uwe liefde en biddend boeten
Bracht uw volk aan Jesus voeten
U Sint-Trudo danken wij

En wij bidden sta ons bij…om het huis van uwen God
En uw God om u te lonen
Kwam met wond’ren u bekronen
U Sint-Trudo roemen wij
En wij smeeken sta ons bij

… die zij smeekend tot u richt
Weer het kwaad en schenk ons zegen
Sterk en troost ons in het leven
En Sint-Truiden uwe gouw
Blijft zijn God en u getrouw!

Trudo zoon der Haspengouwen
Die door Woord en heiligheid
En door ’t vrome klooster bouwen
Eer en goed hebt vertreden
Met het valse zingenot
En den helden strijd gestreden
O Sint-Trudo help de stede
Door uw eigen hand gesticht
Luister naar de vur’ge bede

Lied met begeleiding van klavier.
Muziek August Van Assche.
Muziekuitgave ‘De Schalmei’ Sint-Truiden.


August Van Assche
ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.