Het Lievevrouweke van de Beekstraat te St.-Truiden

Het Lievevrouweke van de Beekstraat te St.-Truiden

Als 't oorlog is, dan deugt het niet, dat was vroeger ook zo. Dat was in de tijd toen de Fransen hier waren, de Sansculotten heetten ze die, en die waren eens zat en ze hielden lelijk huis. Ge hebt dat Lievevrouwke hier in de Beekstraat zeker al gezien? Wel, toen die zatte soldaten daar doorkwamen, pakten ze het beeldje vast en dat hebben ze toen daar geslagen en gesmeten en gestampt dat de mensen dachten dat daar niets meer van overbleef. Maar 's anderendaags waren ze niet weinig blij toen het beeldje daar schoon terugstond en daar was niets meer aan te zien. Aan heilige zaken moogt ge uw handen niet steken, dat ziet ge.

Opgetekend door F. Beckers in 1947

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.