De Boddelkeir

De Boddelkeir

Sprengt na mar be toos op de boddelkeer
Luistert no oos echt gebuirt verhoal
We brenge het vol zwoeng en be voul lagère
Al moake we van tijd wa veul kaboal
E vertrekselke ei, e stuk toniël donoo
Spitst naa mar oer oere want de Truineers dei zin doo.

Lijfliedje van de straattheatergroep ‘De Boddelkeir’ of rammelkar, opgericht in 2009 door oud-schoolhoofd, onderwijzer en cultuurtoeristische gids Danny Gennez. Andere acteurs-zangers-muzikanten: Dr. Luc Renson, Organisatorisch ondersteund door de Erfgoedcel Sint-Truiden, zodat de toegang gratis is. trekken naar pleinen, parken en boerderijen om hun kunsten op te voeren. Het publiek brengt zijn eigen zitje en drank mee. De initiatiefnemer wil het dialect en de historiek van Sint-Truiden levende houden.


ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be