Spookplaats b) Hoeve

Spookplaats b) Hoeve

De kinderen durfden niet in de buurt van een bespookte hoeve te komen. Nadat men de hoeve had laten overlezen, spookte het er niet meer.

en k’heb es guurt van een winning wô ’t spoukte; en de keinger dêrde er ni verbêgôn; en z’hebben het ouverleze, en dan was het gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Brustem

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.