Handeling uitvoerbaar of onuitvoerbaar maken

Handeling uitvoerbaar of onuitvoerbaar maken

In Brustem kwamen vaak enkele mannen kaarten. Wanneer één van de mannen opstond, sprak de tovenaar uit het gezelschap "Ga maar weg! Je komt hier toch terug!" Die persoon kwam dan inderdaad terug.

en as we kôt speilde en iene ging weg, dan zei den toeuvereer "Gôt mo weg! dje komt ê toch trug"; en dan mochdje het hiel dörp rond gôn, mo truk kamdje.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Brustem

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.