Weet alles

Weet alles

Een man die ziek was, moest zeggen wie volgens hem verantwoordelijk was voor zijn kwaal. Daarop sprak de man "De vrouw die hier tegenover woont en over wie wordt verteld dat het een heks is". De toehoorder antwoordde "Neen, het is een man met een pet die jou betovert".

ich was es ziek en hem zei da’k moes zeggen on was ich docht; en ich zei "On aan â vrâ ’t ouver oos wovan ze zegge dat het een heks is." "Nie, ziet er, ’t is nen â man mê een pêt en een klak di ouch betoeuverd." (sic)

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Brustem

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.