De graaf van Bovelingen

De graaf van Bovelingen

Een man die een grenspaal had verplaatst, moest na zijn dood als spook in het veld komen staan met een gloeiende grenspaal in zijn handen. Hij riep dan "Waarheen moet ik hem dragen?" De oude X hoorde het en antwoordde "Waar je hem gehaald hebt!" Sindsdien heeft men het spook nooit meer gezien.

Daar was eens ene die had een 'reensteen' uitgedaan en op een andere plaats gezet en toen hij dood was, moest hij voor zijn straf altijd in 't veld komen staan met een 'gluinige' reensteen en dan riep hij 'Moe moet ik hem dragen? en dat hoorde de oude Pie Bosses en die ging hem verlossen en die riep terug 'Moe ge hem gehaald hebt'. En toen zette hij de steen terug op zijn plaats en sinds hebben ze hem niet meer gezien.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Duras

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905 Sint-Truiden 05.02.1992 .

Zoon van Jozef en Josephine Reynders.  

Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. Priester 1931. Avondacademie Sint-Truiden. leerling Tysmans en impressionistisch kunstschilder . Diverse tentoonstellingen met opbrengst voor goed doel. Portretten en landschappen uit Kempen en Ardennen. Boekillustratie Hendrik Prijs Nistelken, 1932. Leraar  tekenen en Nederlands bisschoppelijk college en lyceum Stavelot o.a. tijdens Ardennenoffensief 1944. Schenker van scharenslijpershuis ‘De Zoutkist’ op Tiensevest  aan Koninklijke Kunstkring 1939. Reizen o.a. Congo 1969.

Schoonbroer van dokter Victor Van Mechelen en oom van priester Jo Van Mechelen, directeur college Peer. 

Lit.: In Memoriam Emiel Govaerts, Sint-Truiden. Weduwe De Geneffe-Wijnants, 1934, p. 487; HBVL, 16.01.1939; VAN MECHELEN, p. M9-M14.