De graaf van Bovelingen

De graaf van Bovelingen

Een man die een grenspaal had verplaatst, moest na zijn dood als spook in het veld komen staan met een gloeiende grenspaal in zijn handen. Hij riep dan "Waarheen moet ik hem dragen?" De oude X hoorde het en antwoordde "Waar je hem gehaald hebt!" Sindsdien heeft men het spook nooit meer gezien.

Daar was eens ene die had een 'reensteen' uitgedaan en op een andere plaats gezet en toen hij dood was, moest hij voor zijn straf altijd in 't veld komen staan met een 'gluinige' reensteen en dan riep hij 'Moe moet ik hem dragen? en dat hoorde de oude Pie Bosses en die ging hem verlossen en die riep terug 'Moe ge hem gehaald hebt'. En toen zette hij de steen terug op zijn plaats en sinds hebben ze hem niet meer gezien.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Duras

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.