De graaf van Bovelingen

De graaf van Bovelingen

Een man die een grenspaal had verplaatst, moest na zijn dood als spook in het veld komen staan met een gloeiende grenspaal in zijn handen. Hij riep dan "Waarheen moet ik hem dragen?" De oude X hoorde het en antwoordde "Waar je hem gehaald hebt!" Sindsdien heeft men het spook nooit meer gezien.

Daar was eens ene die had een 'reensteen' uitgedaan en op een andere plaats gezet en toen hij dood was, moest hij voor zijn straf altijd in 't veld komen staan met een 'gluinige' reensteen en dan riep hij 'Moe moet ik hem dragen? en dat hoorde de oude Pie Bosses en die ging hem verlossen en die riep terug 'Moe ge hem gehaald hebt'. En toen zette hij de steen terug op zijn plaats en sinds hebben ze hem niet meer gezien.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Duras

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.