Spookdieren b) Honden

Spookdieren b) Honden

Op de weg naar Runkelen verscheen altijd een spookhond die tussen middernacht en één uur de weg versperde.

en dô kam altêd e spouk in de weg no Runkele; da was zoe nen hond; en dee liet niemand duir van 12 oere tot 1 oer ’s nachs.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Duras

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)