Kwade hand a) Volwassenen

Kwade hand a) Volwassenen

Een man wiens vrouw ziek was, ontmoette een heks, die zei "Morgen is je vrouw dood". Zo gebeurde het ook.

en dô was ene man; en dee z’n vrâ was ziek; en di heks zei "Mergen is â vrâ doeud"; en da was zoe; da hâ di heks huir gedôn, de kôjând.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Duras

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)