Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Op een nacht ging een man in z'n eentje een vroedvrouw halen. Toen de man in een steegje kwam, zag hij hoe de hagen hevig heen en weer bewogen, hoewel er geen windje te bespeuren was. De man hoorde ook een hels lawaai dat hem grote angst inboezemde.

Mijn broer ging eens op een nacht de 'wijzevrouw' halen en hij was maar alleen. In een steegske kwam hij en daar sloegen de hagen tegeneen rond hem of het stormde maar daar was nog geen windje. Wat hij daar uitgestaan heeft, kan ik u niet zeggen, het was een 'lawijt' van de andere wereld. Dat was altijd het geval als iemand 's nachts een 'wijzevrouw' moest halen gaan, dat was zo met dat kind dat moest op de wereld komen.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Engelmanshoven