Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Op een nacht ging een man in z'n eentje een vroedvrouw halen. Toen de man in een steegje kwam, zag hij hoe de hagen hevig heen en weer bewogen, hoewel er geen windje te bespeuren was. De man hoorde ook een hels lawaai dat hem grote angst inboezemde.

Mijn broer ging eens op een nacht de 'wijzevrouw' halen en hij was maar alleen. In een steegske kwam hij en daar sloegen de hagen tegeneen rond hem of het stormde maar daar was nog geen windje. Wat hij daar uitgestaan heeft, kan ik u niet zeggen, het was een 'lawijt' van de andere wereld. Dat was altijd het geval als iemand 's nachts een 'wijzevrouw' moest halen gaan, dat was zo met dat kind dat moest op de wereld komen.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Engelmanshoven

ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.