Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Op een nacht ging een man in z'n eentje een vroedvrouw halen. Toen de man in een steegje kwam, zag hij hoe de hagen hevig heen en weer bewogen, hoewel er geen windje te bespeuren was. De man hoorde ook een hels lawaai dat hem grote angst inboezemde.

Mijn broer ging eens op een nacht de 'wijzevrouw' halen en hij was maar alleen. In een steegske kwam hij en daar sloegen de hagen tegeneen rond hem of het stormde maar daar was nog geen windje. Wat hij daar uitgestaan heeft, kan ik u niet zeggen, het was een 'lawijt' van de andere wereld. Dat was altijd het geval als iemand 's nachts een 'wijzevrouw' moest halen gaan, dat was zo met dat kind dat moest op de wereld komen.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Engelmanshoven

ONTDEKKING VAN DE DAG

Vijftig deniers, te spenderen bij de Truiense handelaars

De Truiense afdeling van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV, later Unizo) is opgericht in 1925. Onder voorzitter Omer Thierie en ondervoorzitter Alain Nolens, bakker, was het NCMV erg actief in de crisisjaren 1980. Zo werd er een secretariaat gevestigd in de Minderbroedersstraat. 

Ook in 1980 liet het NCMV een kopie in messing maken van zilveren en gouden penningen bij gelegenheid van 1325 jaar 'bestaan' Sint-Truiden. Deze token van 50 deniers (of 50 Belgische franken) was in de tweede helft van de feestmaand december enkel te koop bij deelnemende handelaars, herkenbaar aan een vitrineklever. Na deze periode kon de penning bij elke bankinstelling terug worden ingewisseld. Ook de maanden na de actie konden verzamelaars terecht bij de Dienst voor Toerisme voor aankoop van de token. 

De rectozijde van de munt toont een middeleeuws zegel van de heilige Trudo voor de abdij, met de randtekst SANCTI TRUDONIS SIGILLUM. Op de versozijde staat het stadswapen met dubbelhoofdige adelaar, omkranst door streekfruit, korenhalmen en ossenkop. Die zijde draagt de randtekst SENATUS POPULUSQUE TRUDONENSIS 655-1980.  50 DENIERS. 


Foto's Mark Dusar Sint-Truiden