Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Wie 's nachts de vroedvrouw haalt ziet spoken

Op een nacht ging een man in z'n eentje een vroedvrouw halen. Toen de man in een steegje kwam, zag hij hoe de hagen hevig heen en weer bewogen, hoewel er geen windje te bespeuren was. De man hoorde ook een hels lawaai dat hem grote angst inboezemde.

Mijn broer ging eens op een nacht de 'wijzevrouw' halen en hij was maar alleen. In een steegske kwam hij en daar sloegen de hagen tegeneen rond hem of het stormde maar daar was nog geen windje. Wat hij daar uitgestaan heeft, kan ik u niet zeggen, het was een 'lawijt' van de andere wereld. Dat was altijd het geval als iemand 's nachts een 'wijzevrouw' moest halen gaan, dat was zo met dat kind dat moest op de wereld komen.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Engelmanshoven

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.