Onbepaalde gedaante

Onbepaalde gedaante

Een man die 's avonds was gaan kaarten, zag onderweg de hele tijd een spook voor hem springen. "Ook al ben je de duivel", zei de man, "ik ga niet meer uit de weg". Toen de man een kruisteken maakte, was de vreemde verschijning plots verdwenen.

dô was iene dee thâskam van ’t kôtspeile; en hem zag zoe altêd e spouk vuir hem springe. "Ge mocht den duvel zên, zeit er, mo ich gôn nemie öt de weg"; hem môkten e krös en het was weg.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Engelmanshoven

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation