Muizen maken

Muizen maken

Bij de familie X was een officier ondergebracht. In die periode werd er bij X een kindje geboren. Na lang aandringen mocht de officier peter zijn van het kindje. Toen het kind ongeveer twee jaar was, gebeurden er echter vreemde dingen wanneer het kind in het stof zat te spelen, veranderde het stof in muizen. Zo gebeurde het dat niemand nog met het kindje wilde spelen. Toen het kind zes jaar was, kwam de officier op bezoek en vroeg "Hoe gaat het met mijn petekind?" "Ze is dik en vet", antwoordden de ouders. Maar toen de officier zijn petekind zag spelen, wist hij wel wat er aan de hand was, want toen het kind gedoopt werd, had hij gehoord dat de pastoor een woord vergeten was. De officier nam zijn petekind bij de hand en ging met haar naar de pastoor om haar voor de tweede keer te laten dopen. Daarna liet hij het kind spelen en vroeg "Maak nog eens muisjes!", maar ze kon het niet meer.

Vroeger jaren lagen de soldaten hier dikwijls. Bij S. was een officier ingekwartierd en daar kwam juist een kindje en die officier had schrikkelijk gesmeekt om peter te zijn. En ze lieten hem doen. Maar toen dat kind een jaar of twee was en als het op straat in het stof speelde dan werden dat muizen. Op de duur was daar geen kind meer dat daar wilde mee spelen. Toen het zes jaar was kwam die officier terug en hij vroeg 'Hoe maakt het mijn 'paat'?' - 'Ze is dik en vet' zegden die mensen. Maar toen hij het kind zag spelen, zag hij wel wat ze kon. Toen zei hij dat hij daarvoor terugkwam, want toen het kind gedoopt werd, had hij gehoord dat de pastoor een woord vergeten had. Hij nam het kind met de hand en hij ging terug naar de pastoor om het opnieuw te doen dopen. Toen dat gedaan was liet hij het kind spelen en hij zei 'Maakt nog eens muiskes', maar ze kon het niet meer en toen beloofde hij haar alles wat schoon was, want hij wilde zekerheid hebben. Maar 't was gedaan.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Appeltants, Leopold

Appeltants, Leopold ‘Kogelke’, voetballer

Sint-Truiden 30.03.1922  Sint-Truiden, 30.06.2001 

Leopold Appeltans

Zoon van mijnwerker Frederik en Augustine Vanbrabant , Gasthuisstraat. Adjudant  in leger en caféhouder . Voetballer  centervoor en topschutter. Rode Duivel in de nationale ploeg 21 november 1947 en 15 jaar speler nationale militaire ploeg. 21 jaar in eerste elftal STVV. Vernuftig spelverdeler. Hielp als 37-jarige STVV naar eerste 1957, maar verkoos geen semi-prof te worden. Koosnaam ‘Kogelke ’ van La Dernière Heure omwille van zijn hard, gericht schot. Tweevoetig topscoorder en snelle spurter. Later speler-trainer SC Hoegaarden in provinciale afdeling. 

Info: André Grammet en Wikipedia.
Lit.: Staf HENDERIX en Gerard MATHIJS, STVV 50 jaar, 1973, p. 33-68; Norbert STAS, “Voetbal heeft me niet rijk maar wel gelukkig gemaakt”, (Retro), in HBVL, 22.02.1991; Fernand MASSA, Leopold Appeltants, de eerste Sint-Truidense Rode Duivel, in 't Bukske, nr. 8, najaar 2013, p. 9-17.