Muizen maken

Muizen maken

Bij de familie X was een officier ondergebracht. In die periode werd er bij X een kindje geboren. Na lang aandringen mocht de officier peter zijn van het kindje. Toen het kind ongeveer twee jaar was, gebeurden er echter vreemde dingen wanneer het kind in het stof zat te spelen, veranderde het stof in muizen. Zo gebeurde het dat niemand nog met het kindje wilde spelen. Toen het kind zes jaar was, kwam de officier op bezoek en vroeg "Hoe gaat het met mijn petekind?" "Ze is dik en vet", antwoordden de ouders. Maar toen de officier zijn petekind zag spelen, wist hij wel wat er aan de hand was, want toen het kind gedoopt werd, had hij gehoord dat de pastoor een woord vergeten was. De officier nam zijn petekind bij de hand en ging met haar naar de pastoor om haar voor de tweede keer te laten dopen. Daarna liet hij het kind spelen en vroeg "Maak nog eens muisjes!", maar ze kon het niet meer.

Vroeger jaren lagen de soldaten hier dikwijls. Bij S. was een officier ingekwartierd en daar kwam juist een kindje en die officier had schrikkelijk gesmeekt om peter te zijn. En ze lieten hem doen. Maar toen dat kind een jaar of twee was en als het op straat in het stof speelde dan werden dat muizen. Op de duur was daar geen kind meer dat daar wilde mee spelen. Toen het zes jaar was kwam die officier terug en hij vroeg 'Hoe maakt het mijn 'paat'?' - 'Ze is dik en vet' zegden die mensen. Maar toen hij het kind zag spelen, zag hij wel wat ze kon. Toen zei hij dat hij daarvoor terugkwam, want toen het kind gedoopt werd, had hij gehoord dat de pastoor een woord vergeten had. Hij nam het kind met de hand en hij ging terug naar de pastoor om het opnieuw te doen dopen. Toen dat gedaan was liet hij het kind spelen en hij zei 'Maakt nog eens muiskes', maar ze kon het niet meer en toen beloofde hij haar alles wat schoon was, want hij wilde zekerheid hebben. Maar 't was gedaan.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873 Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis  

Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer van Jan en halfbroer van Emiel .

Onderschrift bij deze fotoCollege Sint-Truiden. Universiteit Leuven 1898. Ingenieur-stadsarchitect  1902 en directeur Nijverheids- en tekenacademie 1903 te Nijvel. Restauratie kapel Broedersschool en nieuwbouw torenpartij H. Grafkerk aldaar. Stadsarchitect Sint-Truiden 1912. Leraar Nijverheidsschool 1912-1933 en Rijksmiddelbare school 1912-1918 Diesterstraat. Directeur en leraar bouwkundig tekenen Tekenacademie Abdijstraat 1912-1936. Elektriciteitsvoorziening. Werken in neo-Vlaamse renaissance en art décostijl. Sint-Lutgardisgesticht weeshuis met meisjesschool en zustersverblijf langs Gorsemweg 1930-1933, postgebouw Sint-Marten 1930 en electriciteitskabine Naamsevest 1930. Uitbreiding Ursulinenklooster 1927, minderbroedersklooster en kerk Bevingen. Restauraties o.m. refugiehuizen Averbode 1927 en Herckenrode, bisschoppelijk seminarie 16de-18de eeuw, gasthuiskapel Stapelstraat, kerk en torenhuisje Begijnhof en stadhuis 1930. Ontwerper perron, twee parktoegangen en Albert I-monument hal stadhuis 1934. Lid Provinciaal Comité Monumenten 1920. Restauratie muurschilderingen begijnhofkerk. Medestichter en secretaris Vrienden van het Begijnhof. Luikerstraat. 

Stierf aan embolie tijdens toezicht bestratingswerken Casinostraat. Album met schetsen van historische gebouwen en enkele artikels in Touring Club de Belgique. Straatnaam 1936, vroegere Poortstraat Begijnhof. Signeersteen als inv(entor) gevel weeshuis Gorsemweg.

Publ.: Oud Limburg. Penteekeningen en schetsen van oude landelijke en stedelijke gebouwen van Zuid- en West-Limburg, Hasselt: Provinciaal comité monumenten en landschappen, 1936.
Lit.: G. BOES, In memoriam Guillaume Govaerts, in Verzamelde opstellen, 13, 1937, p. 13-19; VAN MECHELEN, p. E-58-E62 en I19-I21; Auguste MEVIS, Généalogie de la famille de Mevis, originaire d’Alken, in Intermédiaire des Généalogistes, nr. 192, 1977, p. 385-406; Achille THIJS, in Koerier, 13.04.1977; Jo VAN MECHELEN, Huis Govaerts, 1: Jan 1834-1910 Govaerts, bijgenaamd Pitjens, en zijn huis, Sint-Truiden: eigen beheer, 1998, p. 41-48; Raymond HORBACH, L’architecte Guillaume Govaerts, in Annales de la Société royale d’archéologie, d’histoire et de folklore de Nivelles et du Brabant wallon, 28-29, 2003, p. 432-442; Benny BUNTINX, Guillaume Govaerts… of hoe een Sint-Truidens stadsingenieur omging met steen tijdens het interbellum, in STEEN, 2003, p. 76-83 en 104; Petra BOEKSTAL, Voormalig postkantoor en hospitaalkapel Sint-Agustinus, in MODERN, 2008, p. 41-47.