Muizen maken

Muizen maken

Bij de familie X was een officier ondergebracht. In die periode werd er bij X een kindje geboren. Na lang aandringen mocht de officier peter zijn van het kindje. Toen het kind ongeveer twee jaar was, gebeurden er echter vreemde dingen wanneer het kind in het stof zat te spelen, veranderde het stof in muizen. Zo gebeurde het dat niemand nog met het kindje wilde spelen. Toen het kind zes jaar was, kwam de officier op bezoek en vroeg "Hoe gaat het met mijn petekind?" "Ze is dik en vet", antwoordden de ouders. Maar toen de officier zijn petekind zag spelen, wist hij wel wat er aan de hand was, want toen het kind gedoopt werd, had hij gehoord dat de pastoor een woord vergeten was. De officier nam zijn petekind bij de hand en ging met haar naar de pastoor om haar voor de tweede keer te laten dopen. Daarna liet hij het kind spelen en vroeg "Maak nog eens muisjes!", maar ze kon het niet meer.

Vroeger jaren lagen de soldaten hier dikwijls. Bij S. was een officier ingekwartierd en daar kwam juist een kindje en die officier had schrikkelijk gesmeekt om peter te zijn. En ze lieten hem doen. Maar toen dat kind een jaar of twee was en als het op straat in het stof speelde dan werden dat muizen. Op de duur was daar geen kind meer dat daar wilde mee spelen. Toen het zes jaar was kwam die officier terug en hij vroeg 'Hoe maakt het mijn 'paat'?' - 'Ze is dik en vet' zegden die mensen. Maar toen hij het kind zag spelen, zag hij wel wat ze kon. Toen zei hij dat hij daarvoor terugkwam, want toen het kind gedoopt werd, had hij gehoord dat de pastoor een woord vergeten had. Hij nam het kind met de hand en hij ging terug naar de pastoor om het opnieuw te doen dopen. Toen dat gedaan was liet hij het kind spelen en hij zei 'Maakt nog eens muiskes', maar ze kon het niet meer en toen beloofde hij haar alles wat schoon was, want hij wilde zekerheid hebben. Maar 't was gedaan.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hallo Micro! Onze oudsten aan het woord

Het project "Hallo Micro!" is in 2008 gestart als een vrijwilligerstraject van het stadsarchief. Door interviews met Truienaren die ouder zijn dan 75 jaar wil het stadsbestuur de recente geschiedenis van de stad op een originele manier reconstrueren. De mondelinge getuigenissen worden gearchiveerd want het persoonsgebonden materiaal is een perfecte aanvulling op de collecties van het officiële archief van deze historische stad. De antwoorden op de vragen met hun menselijke invalshoek worden in het lokale dialect opgenomen.

Elk jaar komt een ander dorp in beeld. Telkens in november wordt de oogst aan interviews en familiefoto’s getoond in het plaatselijke ontmoetingscentrum. Bij wijze van ontsluiting van telkens een tiental interviews is er een week lang fototentoonstelling met vertoning van de audiovisuele montages. Daarbij is een grote publieke opkomst gegarandeerd. Op deze manier herbeleven de inwoners van die buurt hun jeugd. De jongeren en de nieuwe inwoners maken kennis met de volksfiguren en de historische plekjes van hun dorp of wijk.Deze dorpen en wijken kwamen al aan bod: 

2008: Nieuw Sint-Truiden en Tuinwijk
2009: Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen
2010: Zepperen
2011: Halmaal en Sint-Truiden (twee aparte edities)
2012: Aalst
2013: Brustem
2014: Velm
2015: Gorsem en Runkelen
2016: Kerkom
2017: Ordingen
2018: Melveren
2019: Wilderen en Duras