De weerwolf laat zich dragen

De weerwolf laat zich dragen

X, een boer uit Gelinden, moest op bedevaart gaan. Iemand anders had namelijk beloofd om op bedevaart te gaan, maar die persoon had zijn belofte niet kunnen nakomen omdat hij was gestorven. De belofte werd dan doorgegeven aan X. De man was echter nog steeds niet op bedevaart geweest. Toen hij op een avond naar huis wandelde, sprong er plots een veulen op zijn rug. X heeft het beest moeten dragen tot hij bijna thuis was. De volgende dag is de man op bedevaart geweest.

Neem eens iemand die een beevaartgang beloofd heeft op sterven ligt, dan kan hij dat overgeven aan iemand anders. Die moet dan een stok in de grond steken en zeggen 'Gaat gij door, ik kom na' en dan moet hij die beevaartweg ook doen, anders krijgt hij last van de weerwolf en zo Renier T., de boer uit de 'winning' hiernevens, heeft dat aan de hand gehad. Die kwam eens op een avond afgegaan en toen sprong daar een veulen in zijn zij en de vier poten hingen zo voor hem, heb ik altijd horen zeggen. En hij heeft het moeten dragen tot als hij aan de eerste huizen kwam en toen liet het hem gaan. Toen zorgde die dat hij gauw van die beevaartgang af was. Als ge zo iets op u neemt, moet ge dat ook doen, anders komt daar niets goeds van, gelijk ge ziet.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.