Een kapelleke wonderlijk gespaard

Een kapelleke wonderlijk gespaard

Door een blikseminslag was er een dikke boom opengespleten. Aan die boom hing een mooi versierd kapelletje. Ter hoogte van het kapelletje was de boom merkwaardig genoeg ongeschonden. Onder het kapelletje liep de barst verder.

Dat kan zo'n twintig jaar 'leen' zijn, dat was een opspraak in 't dorp. De bliksem was in een dikke boom gevallen en van boven tot onder was hij opengespleten. Het was in de Mei en daar hing een kapelleke aan, en dat was versierd. En op die plaats was er niets aan de boom, maar juist eronder ging de barst voort.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.