Ongekende plaaggeest

Ongekende plaaggeest

In een huis in de Lindesteeg in Gelinden hoorde men altijd een vreemd geklop. Tussen middernacht en één uur hoorde men er muziek. Op een nacht deed het spook een kindje stikken. Toen men de oven openbrak, vond men daar een hoop geld. Daarna is een pastoor uit Zonhoven het huis komen overlezen.

in ooz hös klopten het elken dag; en ’s ôves tusse 12 en 1 ging er allerlei muziek; en me zuster hâ e kend en ene nacht wêd het versmacht; en da trugkam, da kam altêd no da geld; want toen hebbe ze den ouven oupegebrouken en dô hebbe ze nen oep geld gevoenge; en da was 45 in de Lindestôg; en toen hei de pastoer Mars van Zonhouve het ouverleze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.