Ongekende plaaggeest

Ongekende plaaggeest

In een huis in de Lindesteeg in Gelinden hoorde men altijd een vreemd geklop. Tussen middernacht en één uur hoorde men er muziek. Op een nacht deed het spook een kindje stikken. Toen men de oven openbrak, vond men daar een hoop geld. Daarna is een pastoor uit Zonhoven het huis komen overlezen.

in ooz hös klopten het elken dag; en ’s ôves tusse 12 en 1 ging er allerlei muziek; en me zuster hâ e kend en ene nacht wêd het versmacht; en da trugkam, da kam altêd no da geld; want toen hebbe ze den ouven oupegebrouken en dô hebbe ze nen oep geld gevoenge; en da was 45 in de Lindestôg; en toen hei de pastoer Mars van Zonhouve het ouverleze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.