Dwaallicht g) Ongedoopte kinderen zonder verlossingsidee

Dwaallicht g) Ongedoopte kinderen zonder verlossingsidee

Een meisje had aan de pastoor verteld dat ze altijd een lichtje door de weide zag springen. Op aanraden van de pastoor vroeg het meisje aan het lichtje wat het wilde hebben.

we ginge nog schoule; en dô was e metske da duir de wei moes gôn; en ze zag dô altêd e lichske ouver ’t wôter springe; en de pastoeur zei da ze moes vrôge wat het moes hebbe. Mo wa het gezegd heit, weit ich ni; da was zoe e dwôllichske, een ongedoept kendche.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)