Terugkerende doden d) Zonder verlossing, zonder doel

Terugkerende doden d) Zonder verlossing, zonder doel

In een kelder heeft men het spook van een advocaat verbannen. De advocaat was rijk geworden door andermans grond in te palmen en de grenspalen weg te gooien. Toen de advocaat was gestorven, stelde men opeens vast dat zijn lichaam was verdwenen. Omdat men dat voorval niet bekend wilde maken, heeft men de doodskist gevuld met stenen. Na zijn dood kwam de advocaat echter spoken in iemands kelder. Een Redemptorist heeft het spook verbannen en in de kelder ingemetseld.

in Lussiser kelder is den ouden advokôt verbanne; di was hiel rêk, mo da was nie allemôl van hem; as hem kon, palmden hem e stuk weg van â land en goeiden â grensstiene weg, en hem plantte nen ândere mê zene nôm op; toen hem gestörve was en op de walm lag, was op ne kie ze lêf weg; mo ze wilde da stil hâve en z’hebbe de kist vol stiene gedôn; mo nodien kam dee trug en spoukte dô in de kelder; toen is dô ne Redemptorist geweesd en di hei hem verbanne in den helft van de kelder en dad hebbe ze toen dichtgemetseld.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/