Spookplaats b) Hoeve

Spookplaats b) Hoeve

In Gelinden stond een spookhoeve waar twee weeskinderen woonden. De paarden liepen los in de stal, de ramen en deuren rammelden en de dekens werden weggetrokken. Uiteindelijk werd de hoeve verkocht en moesten de kinderen elders gaan wonen.

naast ons was er een hoeve die toebehoorde aan 2 weeskinderen; en daar spookte het vaak; de paarden liepen los in de stal, de vensters en de deuren rammelden, de dekens werden weggetrokken; de kinderen moesten weg en de hoeve werd verkocht.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.