Macht

Macht

In Gelinden woonde een meid wiens familie behekst was. Veel van de kinderen waren gestorven nadat ze behekst waren. Toen men op een dag de vader kwam roepen om een koe te helpen kalveren, bracht hij eerst zijn paarden naar de stallen omdat hij wat verderop de heks had zien staan.

zo was er een meid wier familie ook behekst was; haar moeder had heel wat kinderen waarvan er veel behekst en gestorven waren; en haar vader had paarden; en ze kwamen hem roepen om een koe te helpen die moest kalven; maar hij zag die heks daar staan en bracht eerst z’n paarden veilig in z’n stallen.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.