Macht

Macht

In Gelinden woonde een meid wiens familie behekst was. Veel van de kinderen waren gestorven nadat ze behekst waren. Toen men op een dag de vader kwam roepen om een koe te helpen kalveren, bracht hij eerst zijn paarden naar de stallen omdat hij wat verderop de heks had zien staan.

zo was er een meid wier familie ook behekst was; haar moeder had heel wat kinderen waarvan er veel behekst en gestorven waren; en haar vader had paarden; en ze kwamen hem roepen om een koe te helpen die moest kalven; maar hij zag die heks daar staan en bracht eerst z’n paarden veilig in z’n stallen.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836 Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite Balken 

Zoon van Pieter en Marie-Elisabeth De Caes.  

Meester-beeldhouwer  en medewerker van Michel Hoeken, Sint-Gangulfusplein. Huwde met zijn nicht Elders van Weert en later met Balken van Breukelen. Kerkmeubilair, o.a. preekstoel te Boninne naar ontwerp architect Blandot 1875. Biechtstoelen Seminariekerk Sint-Truiden (verbrand). Lid toezichtscommissie Tekenschool (1897).

Signering o.a. neogotisch altaar  uit Sint-Truiden. nu Fabry Zepperen M. HOEKEN G. JANSEN SCULPTEURS St. TROND.

Lit.: Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1838-1906), in ST19DE, 1998, p. 176-190.