Macht

Macht

In Gelinden woonde een meid wiens familie behekst was. Veel van de kinderen waren gestorven nadat ze behekst waren. Toen men op een dag de vader kwam roepen om een koe te helpen kalveren, bracht hij eerst zijn paarden naar de stallen omdat hij wat verderop de heks had zien staan.

zo was er een meid wier familie ook behekst was; haar moeder had heel wat kinderen waarvan er veel behekst en gestorven waren; en haar vader had paarden; en ze kwamen hem roepen om een koe te helpen die moest kalven; maar hij zag die heks daar staan en bracht eerst z’n paarden veilig in z’n stallen.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.