Kwade hand d) Voedingswaren

Kwade hand d) Voedingswaren

Een familie uit Gelinden kon geen boter maken wanneer er een heks op bezoek was geweest. Wanneer men wat zout in de melk strooide, ging het iets beter.

in onze straat was iemand die de naam had dat ze een heks was; en we waren de boter aan het stoten en we hadden ze seffes; daar komt Bet, die heks, af; en vanaf ze de deur uitwas, konden we nooit de boter meer hebben; toen zei een vrouw "Doe wa zout in de pot, dan hebbe ze gien macht meer"; en toen ging het weer beter.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/