Diergedaante a) Sprekende kat

Diergedaante a) Sprekende kat

Een man die op een paal in de weide een kat zag zitten, sprak "Poeske, poeske", waarop de kat antwoordde "Had die man niet zo mooi gesproken, dan hadden we hem de nek gebroken".

ene man ging duir de wei om no z’n dochter te gôn; en duir 2 weie wôre stokke geplaceird vuir de bieste te schêde; en as hem on dee stokke kam, zatte dô katten op de stokke; en hem ging uiver mê z’altêd mo te striele en te zegge "Puuske, puuske"; en as hem ouver was, zeide de katte "Had Janneke ni wel gesprouke, dan hadde we Janne den hals gebrouke"; da wôre d’hekse van ’t dörp.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)