Macht

Macht

Een man sprak tot zijn vrouw "Doe je ring eens uit". De vrouw schoof de ring van haar vinger en nam hem in haar vuist. Toen de vrouw haar hand opendeed, lag er een aardappel op haar handpalm. Even later veranderde de aardappel opnieuw in een ring.

ik heb ene man gekând; en dê vrouw was gebrekkelijk; en hem zei "doe oegen ring es öt"; en ze nam hem in huir vöst; en huir hând viel oupe en dô was ne patât in; en hem zei "Doe oeg hând trug tâ"; en dan viel ze wir oupe en dô lag wir ne ring in.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.