Historische personen

Historische personen

Een man uit Gelinden had de postkoets overvallen. Nadat de rover tot bloedens toe werd gegeseld, heeft men hem verbannen. Omdat de man terugkwam, heeft men hem opgehangen aan de galg tussen Gelinden en Mielen. Een man die naar de geseling van de rover wilde gaan kijken, kwam te laat. Onderweg kwam hij een man tegen, aan wie hij vroeg "Heb jij gezien hoe de deugniet gegeseld werd?", waarop de man antwoordde "Ja, ik ben op tijd gekomen". De man was de rover zelf, die terugkwam van zijn geseling.

inne van Gelinne, ne zeikere Philippes, hâ de postkoets ôngevalle; hem moest iest gegieseld zên tot hê bloedde en werd dan gebanne; mo hem kam trug; en dan werd hem opgehange onder de Philippesgalg, tusse Gelinne en Miele; dô ging inene hem zien gesele; mo dee kende Philippes ni; en hem kam te lôt; en hem zag iene trugkoume. "Hedde den duigniet zien gesele?" vroeg hem. "Jô ik ben op têd gekoume", zeit er; en het was Philippes zelf dee van z’n geseling trugkam.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.