Historische personen

Historische personen

Een man uit Gelinden had de postkoets overvallen. Nadat de rover tot bloedens toe werd gegeseld, heeft men hem verbannen. Omdat de man terugkwam, heeft men hem opgehangen aan de galg tussen Gelinden en Mielen. Een man die naar de geseling van de rover wilde gaan kijken, kwam te laat. Onderweg kwam hij een man tegen, aan wie hij vroeg "Heb jij gezien hoe de deugniet gegeseld werd?", waarop de man antwoordde "Ja, ik ben op tijd gekomen". De man was de rover zelf, die terugkwam van zijn geseling.

inne van Gelinne, ne zeikere Philippes, hâ de postkoets ôngevalle; hem moest iest gegieseld zên tot hê bloedde en werd dan gebanne; mo hem kam trug; en dan werd hem opgehange onder de Philippesgalg, tusse Gelinne en Miele; dô ging inene hem zien gesele; mo dee kende Philippes ni; en hem kam te lôt; en hem zag iene trugkoume. "Hedde den duigniet zien gesele?" vroeg hem. "Jô ik ben op têd gekoume", zeit er; en het was Philippes zelf dee van z’n geseling trugkam.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

"Must see" over Sint-Truidens erfgoed

Een rijke erfgoedstad als Sint-Truiden, tot zowat 1860 de grootste in Limburg, telt heel wat instellingen, kringen en particulieren met een hart voor het lokale erfgoed. Sinds einde jaren 1990 duiken de eerste lokale websites op en sinds begin jaren 2010 biedt het sociale medium Facebook kans om oude foto's of documenten te delen en daarop te reageren. 

Een degelijke gereedschapskist voor de beginnende vorser (of student of studiebureau) lokale geschiedenis biedt de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden  op de website  . Vooral linken naar historische kaarten en publicaties over onze stad. Mét inhoudsopgaven van lokale heemkundige tijdschriften. Bij de Facebookgroepen zijn voor groot Sint-Truiden einde 2019 interessant:

 www.facebook.be/Sint-Truiden:VROEGERenNU (Henri Vanelderen en Dirk Massa)

 www.facebook.be/AbdijSint-Truiden:OraetLabora (Paul Koekenbergh, Ivo Breesch, Luc Renson en Puck Claes, 2015)

 www.facebook.be/SintTruidensErfgoedOverleg (2013)

 www.facebook.be/MINSEvanSintrùin (André Pictoel, 2018)

 www.facebook.be/StratenvanSint-Truiden (André Pitcoel en Fréderic Bay, 2014)

 www.facebook.be/Trudonensia (Rohnny Rekoms, 2018, verkoop)

 www.facebook.be/Sint-TruidenindeGrooteOorlog (Rohnny Rekoms, 2015)

 www.facebook.be/IkwooninSint-Truiden (Veerle Raedschelders, Rudi Appeltants, Ludwig Appeltants e.a.)