Historische personen

Historische personen

Een man uit Gelinden had de postkoets overvallen. Nadat de rover tot bloedens toe werd gegeseld, heeft men hem verbannen. Omdat de man terugkwam, heeft men hem opgehangen aan de galg tussen Gelinden en Mielen. Een man die naar de geseling van de rover wilde gaan kijken, kwam te laat. Onderweg kwam hij een man tegen, aan wie hij vroeg "Heb jij gezien hoe de deugniet gegeseld werd?", waarop de man antwoordde "Ja, ik ben op tijd gekomen". De man was de rover zelf, die terugkwam van zijn geseling.

inne van Gelinne, ne zeikere Philippes, hâ de postkoets ôngevalle; hem moest iest gegieseld zên tot hê bloedde en werd dan gebanne; mo hem kam trug; en dan werd hem opgehange onder de Philippesgalg, tusse Gelinne en Miele; dô ging inene hem zien gesele; mo dee kende Philippes ni; en hem kam te lôt; en hem zag iene trugkoume. "Hedde den duigniet zien gesele?" vroeg hem. "Jô ik ben op têd gekoume", zeit er; en het was Philippes zelf dee van z’n geseling trugkam.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Gelinden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.