Heksen bidden verkeerd

Heksen bidden verkeerd

Vroeger waren er vrouwen die zich 's nachts onzichtbaar konden maken en dan naar buiten gingen. Ze legden dan een bezem in het bed, zodat hun echtgenoten niet zouden merken dat ze weg waren. Op een dag kreeg een klompenmaker bezoek van zulke heksen die zichzelf onzichtbaar hadden gemaakt. Hij hoorde ze zeggen "Wilveren, wilveren", waarop een andere zei "Neeveren, neeveren, het is X de timmerman." De volgende zondag zat X in de kerk achter enkele vrouwen die hij hoorde bidden als volgt "Haver en hooi, haver en hooi, haver en hooi", waarop de anderen antwoordden "Heksel en strooi, heksel en strooi, heksel en strooi". Omdat X wel van een grapje hield, bad hij mee "Paardenstront, paardenstront, paardenstront." Daarop draaide één van de heksen haar hoofd en vroeg "Behoor jij ook tot ons genootschap?" X begon te lachen en ging elders zitten.

Vroeger bestonden er wijven die in 'persibel' gingen, weet ge wat dat is? Die gingen uit maar ge kont ze niet zien wel horen, en als ze uitgingen legden ze een 'bessem' in 't bed nevens hun man, dan voelde die niet dat ze weg waren. Een klompenmaker heeft me verteld dat ze eens rond hem zaten, want hij hoorde hen zeggen 'Wilveren, wilveren', en toen een andere 'Neeveren, neeveren, 't is Pie-Ber de timmerman.' En 's zondags in de kerk lag die Pie-Ber achter enige wijven en hij stak zijn kop wat bij om te luisteren en toen hoorde hij hoe die 'beedden' 'Haver en hooi, haver en hooi, haver en hooi' en dan antwoordden ze gelijk in een litanie 'Heksel en strooi, heksel en strooi, heksel en strooi' en Pie-Ber was een vies man en hij zei ook mee 'Paardenstront, paardenstront, paardenstront.' Toen draaide daar een hare kop en ze zei 'Zijt gij ook ene van onze Compagnie?' Maar hij schoot in een lach en hij ging ergens anders zitten. Dat waren van die dat ook in 'persibel' gingen.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Gorsem

ONTDEKKING VAN DE DAG

'Must read' over Sint-Truidens erfgoed

Heb je weinig tijd?

Ben je als (oud-)Truienaar geboeid door het historische decor dat onze stad biedt?
In dit Top Twaalf-lijstje staan de "must read"-boeken over Sint-Truidens erfgoed.
Als je de hapklare, maar niet diep gravende Wikipedia-artikels al gelezen hebt. 1. Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018.
2. Frank DECAT, Sint-Truiden 1784. Criminele histories in een Luikse stad, Leuven: Davidsfonds, 2012.
3. Vergeet je wortels niet. Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken, Sint-Truiden: Erfgoedcel Sint-Truiden, 2012. 
4. Rombout NIJSSEN e.a., Op grond van Sint-Trudo. De kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden 1697, Sint-Truiden: Abdij, Stad en Regio vzw., 2011.
5. Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot een biografisch woordenboek, Sint-Truiden: Stedelijke openbare bibliotheek, 2011.
6. Nathalie CEUNEN e.a., Sappig verteld. Het verhaal achter de fruitteelt in Haspengouw, Sint-Truiden: Erfgoedcel Sint-Truiden, 2010.
7. Pierre DIRIKEN, Geogidsen Sint-Truiden. Rondom (2009) en Sint-Truiden. Stad (2010) in de reeks Toeristisch -recreatieve atlas van Vlaanderen. Haspengouw, Kortessem: Georeto.
8. Thomas COOMANS e.a., In zuiverheid leven. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden, (Relicta monografieën, 2), Herent: Peeters, 2008. 
9. Reeks Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden 1968-2006.
10. Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300 vzw, 1998.
11. Sint-Truiden in de 18de eeuw, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300 vzw, 1993.
12. Jan GERITS, Sint-Truiden, in Historische steden in Limburg, Brussel: Gemeentekrediet, 1989, p. 203-221

Om uit te vlooien:  
13. Reeks Bukskes van de dialectkring 't Neigemenneke 1984 - 2017.
14. Tijdschriften 't Maendachboekje (1994) van de Koninklijke Gidsenbond Sint-Truiden ism de GOKSint-Truiden en De Bink (1998) van de Heemkundige Kring Groot-Sint-Truiden. 

Om op je gemak te lezen:
15. 
LAVIGNE, Emiel (vert., met annotaties van JAPPE ALBERTS), Kroniek van de abdij van Sint-Truiden. Vertaling van de ‘Gesta Abbatum Trundonensium’ 1ste deel 628-1138, (Maaslandse monografieën, 43), Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1986; ID. (met annotaties van JAPPE ALBERTS, W. en door JANSEN C.G.M.), 2de deel 1138-1558, (Maaslandse monografieën, 46), Leeuwarden-Maastricht: Eisma, 1988; ID., 3de deel 1558-1679, vertaling van de kroniek van Servais Foullon, (Maaslandse monografieën, 53), Leeuwarden-Mechelen: Eisma, 1993.

Een uitgebreidere keuze vind je op  op de website www.geschiedkundigekringsinttruiden.be van de Geschied- en Oudheidkundige Kring (GOKST).

Wil je zomaar grasduinen of zoek je iets érg specifiek, dan kan je uiteraard terecht in deze www.erfgoud.be, dé eigen Truiense erfgoedencyclopedie in opbouw !