Heksen bidden verkeerd

Heksen bidden verkeerd

Vroeger waren er vrouwen die zich 's nachts onzichtbaar konden maken en dan naar buiten gingen. Ze legden dan een bezem in het bed, zodat hun echtgenoten niet zouden merken dat ze weg waren. Op een dag kreeg een klompenmaker bezoek van zulke heksen die zichzelf onzichtbaar hadden gemaakt. Hij hoorde ze zeggen "Wilveren, wilveren", waarop een andere zei "Neeveren, neeveren, het is X de timmerman." De volgende zondag zat X in de kerk achter enkele vrouwen die hij hoorde bidden als volgt "Haver en hooi, haver en hooi, haver en hooi", waarop de anderen antwoordden "Heksel en strooi, heksel en strooi, heksel en strooi". Omdat X wel van een grapje hield, bad hij mee "Paardenstront, paardenstront, paardenstront." Daarop draaide één van de heksen haar hoofd en vroeg "Behoor jij ook tot ons genootschap?" X begon te lachen en ging elders zitten.

Vroeger bestonden er wijven die in 'persibel' gingen, weet ge wat dat is? Die gingen uit maar ge kont ze niet zien wel horen, en als ze uitgingen legden ze een 'bessem' in 't bed nevens hun man, dan voelde die niet dat ze weg waren. Een klompenmaker heeft me verteld dat ze eens rond hem zaten, want hij hoorde hen zeggen 'Wilveren, wilveren', en toen een andere 'Neeveren, neeveren, 't is Pie-Ber de timmerman.' En 's zondags in de kerk lag die Pie-Ber achter enige wijven en hij stak zijn kop wat bij om te luisteren en toen hoorde hij hoe die 'beedden' 'Haver en hooi, haver en hooi, haver en hooi' en dan antwoordden ze gelijk in een litanie 'Heksel en strooi, heksel en strooi, heksel en strooi' en Pie-Ber was een vies man en hij zei ook mee 'Paardenstront, paardenstront, paardenstront.' Toen draaide daar een hare kop en ze zei 'Zijt gij ook ene van onze Compagnie?' Maar hij schoot in een lach en hij ging ergens anders zitten. Dat waren van die dat ook in 'persibel' gingen.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Gorsem

ONTDEKKING VAN DE DAG

Brialmont, (Jean Joseph) Emile, ijzergieter

Vaux sous Chèvremont (L.) 21.09.1885 22.07.1958 , x Gertrude Schaps 

Zoon van Emile en Josephine Dumont. IJzergieter. Huwde in Immersdorf (D.) 1912. Kwam in 1914 van Ougrée en vestigde zich in oude stroopfabriek. Samenwerking met Joseph Beauduin. Verkoop en herstelling machines voor nijverheid en landbouw. Ketels voor gemeentesoep en stroopstokerijen. Persen. Vlees- en groentenmachines. Gieter van onderdelen voor treinen en schepen, dieselmotoren, boormachines en draaibanken. Grafkruisen. Staallaswerken, drijfriemen, brandkasten, ketels, olie, vetten. N.V. Fonderies et ateliers Emile Brialmont leverde internationaal. Bij de interbellumcrisis omgeschakeld naar robuuste, gebrevetteerde ‘Brialmont’kachel s met acht luchtcirculaties voor o.a. scholen, kerken en fabrieken. Ook kacheltype ‘Belgische Staat’. Het bedrijf stelde tot 140 mensen tewerk. Schoonvader van Albert Vanslype. Zonen Albert Brialmont-Palms  (1917-1986), burgerlijk ingenieur, en Gerard (1921-1999), en overnemer Dassel (D.), goten vanaf 1968 stoven en sierstukken zoals haardplaten, haardijzers, poorten, hekken, lantaarnpalen, brievenbussen en sierkanonnen, waarvoor ze houten karrenwielen opkochten. Het vml. bedrijfsterrein op Stayerveld  werd in 1986 verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden. Gazometerstraat ca.1918. Houtstraat ca.1933. Tramstraat 1 ca.1938.

Mijnwerkersbuste in hol gietijzer met Emile Brialmont fondeur St-Trond. 

 Lit.: R.V., Bewapeningswedloop in vredig Limburg?, in Ons Zondagsblad, 18.08.1968; SINT-TRUIDEN19de; Rombout NIJSSEN, Inventarissen van de archieven van de NV Ateliers et fonderies E. Brialmont en van de PVBA ALGE te Sint-Truiden, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 15), Brussel: ARA, 2000; Jaak NIJSSEN, Brialmont grafkruisen, in METAAL, p. 20-21.