Knecht door onzichtbare macht geholpen

Knecht door onzichtbare macht geholpen

In Batsheers woonde een knecht die stro aan het snijden was met een machine. Plots sprong er een hond op de machine, die dan vanzelf doorwerkte. Men heeft ook gezien dat de knecht op zijn rug in het gras lag met de hond naast zich, terwijl de paarden vanzelf het veld beploegden.

Te Batsheers woonde een knecht en die was eens stro aan 't snijden met de hekselmachine, toen kwam daar een hond opzitten toen werkte dat van zelf voort. Ze hebben hem ook zien 'akkeren' in 't veld maar hij lag op zijn rug en de hond zat weer bij hem en de paarden gingen alleen op en af.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Groot-Gelmen