Knecht door onzichtbare macht geholpen

Knecht door onzichtbare macht geholpen

In Batsheers woonde een knecht die stro aan het snijden was met een machine. Plots sprong er een hond op de machine, die dan vanzelf doorwerkte. Men heeft ook gezien dat de knecht op zijn rug in het gras lag met de hond naast zich, terwijl de paarden vanzelf het veld beploegden.

Te Batsheers woonde een knecht en die was eens stro aan 't snijden met de hekselmachine, toen kwam daar een hond opzitten toen werkte dat van zelf voort. Ze hebben hem ook zien 'akkeren' in 't veld maar hij lag op zijn rug en de hond zat weer bij hem en de paarden gingen alleen op en af.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Groot-Gelmen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Vijftig deniers, te spenderen bij de Truiense handelaars

De Truiense afdeling van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV, later Unizo) is opgericht in 1925. Onder voorzitter Omer Thierie en ondervoorzitter Alain Nolens, bakker, was het NCMV erg actief in de crisisjaren 1980. Zo werd er een secretariaat gevestigd in de Minderbroedersstraat. 

Ook in 1980 liet het NCMV een kopie in messing maken van zilveren en gouden penningen bij gelegenheid van 1325 jaar 'bestaan' Sint-Truiden. Deze token van 50 deniers (of 50 Belgische franken) was in de tweede helft van de feestmaand december enkel te koop bij deelnemende handelaars, herkenbaar aan een vitrineklever. Na deze periode kon de penning bij elke bankinstelling terug worden ingewisseld. Ook de maanden na de actie konden verzamelaars terecht bij de Dienst voor Toerisme voor aankoop van de token. 

De rectozijde van de munt toont een middeleeuws zegel van de heilige Trudo voor de abdij, met de randtekst SANCTI TRUDONIS SIGILLUM. Op de versozijde staat het stadswapen met dubbelhoofdige adelaar, omkranst door streekfruit, korenhalmen en ossenkop. Die zijde draagt de randtekst SENATUS POPULUSQUE TRUDONENSIS 655-1980.  50 DENIERS. 


Foto's Mark Dusar Sint-Truiden