Heksen zetten luizen

Heksen zetten luizen

Op een dag ging de dochter van de schoolmeester van Kerniel samen met haar moeder, haar zus en haar broer naar Hasselt. 's Middags aten ze hun boterhammen op in een café. Toen ze buiten kwamen uit het café, liep er een oude vrouw voorbij, die opvallend naar de kleine X bleef staren. Even later krioelde X' hoofd van de luizen.

En nu nog een, dat is nog zo lang niet gebeurd. De juffrouw van de schoolmeester van Kerniel ging eens met haar moeder en haar zuster en haar broer naar Hasselt. Ze hadden hun eten meegenomen en toen ze dat opaten in een café, scheelde er nog niets. Toen ze uitgingen kwam daar een oude vrouw aan hen door en die bezag de kleine Harie zo fel. Een beetje daarna krioelde zijn kop van luizen en hij kon maar niet uit zijn haar blijven met zijn hand. Het waren van die dikke luizen, die ge niet gemakkelijk kunt kapot krijgen en de moeder was toch zo beschaamd. 'Wat moeten de mensen wel van ons gedacht hebben' zei de juffrouw, die heeft het mij verteld.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Groot-Gelmen

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)