Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

Een vrouw sprak tot een heks die melk kwam vragen "Ik heb er geen", waarop de heks antwoordde "Jawel". De heks veranderde de melk in as.

dô was een heks di melk vroeg. "K’hem er gien", zei de vrouw. "Jôwel", zei d’heks. "Nie", zei de vrouw; en toen veranderde ze de melk in asse.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Groot-Gelmen