Dwergen c) Helpen en schaden

Dwergen c) Helpen en schaden

De alvermannetjes kwamen bij de mensen de was doen in ruil voor voedsel. Als de alvermannetjes merkten dat ze bespied werden, zeiden ze "Buiten brandt een kaars". Daarna bliezen de dwergjes de nieuwsgierige de ogen uit.

d’alvermenneks kôme wasse; en ge moes eite zette; en iens da ze ôn ’t werke wôre, kame de minse zien; en d’alvermennekes zeide "Dô is een kôrs böten", en ze blôzden en die minsen hadden hun oegen öt.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Groot-Gelmen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.