Dwaallicht h) Ongedoopte kinderen zonder verlossingsidee schaden

Dwaallicht h) Ongedoopte kinderen zonder verlossingsidee schaden

Dwaallichtjes waren kinderen die na de geboorte waren gestorven en die men in het water had gegooid. Iemand die een dwaallichtje kon dopen, werd in het water getrokken en verdronk.

dwôllichskes heb ik gezien; da wôre ongedoepte keinger di gestorve wôre nô de gebourte en di men in ’t wôter smeit; as ge er ien in het wôter kon doepe, dan trokke ‘z oech in het wôter en dan verging dje.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Groot-Gelmen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation