Dwaallicht h) Ongedoopte kinderen zonder verlossingsidee schaden

Dwaallicht h) Ongedoopte kinderen zonder verlossingsidee schaden

Dwaallichtjes waren kinderen die na de geboorte waren gestorven en die men in het water had gegooid. Iemand die een dwaallichtje kon dopen, werd in het water getrokken en verdronk.

dwôllichskes heb ik gezien; da wôre ongedoepte keinger di gestorve wôre nô de gebourte en di men in ’t wôter smeit; as ge er ien in het wôter kon doepe, dan trokke ‘z oech in het wôter en dan verging dje.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Groot-Gelmen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.