Naamverklarend

Naamverklarend

De inwoners van Gelinden werden 'kattefretters' genoemd. Twee mannen uit Gelmen hadden een kat gevangen en die in een zak meegenomen naar Gelinden. In het café waar de twee mannen gingen kaarten, vertelden ze dat er een konijn in de zak zat. Een man uit Gelinden heeft de kat gestolen en opgegeten.

di van Gelinde heite ze "de kattefretters" omda ne kie 2 manne van Gelme ne kat gevangen hadde en di in ne zak meigenoumen hadde no Gelinde; en dô speilde ze kôt in ne cafei; en ze zeide da het e konên was; en i van Gelinde stoulde de kat en atte z’op.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Groot-Gelmen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.