Wie in een heksendans geraakt moet meedoen

Wie in een heksendans geraakt moet meedoen

X werd 's nachts vaak wakker van het geluid van de heksentrommels. Even later hoorde hij dan muziek in de Roosweide. De volgende dag vond men in de weide kringen op de plaats waar de heksen gedanst hadden. Op een dag kwam er een man uit Velm, die op weg was naar Brustem, voorbij de Roosweide toen er net een heksendans aan de gang was. Gelukkig kende één van de heksen de man, en ze zei "Wilveren, wilveren, neeveren, neeveren, 't is X de timmerman", en toen lieten de heksen hem door.

Geenke G. zaliger kon vertellen van de heksen en dat heeft mijn mam ook verteld en die geloofde aan niet veel, maar dat is waar. Als Geenke G. met zijn duimen begon te draaien, dan was hij weg. Dikwijls werden ze 's nachts wakker en dan hoorden ze de heksentrommelkens top, top, toppetoppetop, en dat trok de beek na naar de Roosweide. Daar hoorden ze muziek en 'lawijt' als de heksen daar dansten, en 's anderendaags stonden daar heksenringen. Daar kwam eens ene van Velm op uit toen hij naar Brustem ging. Een van de heksen zei 'Wilveren, wilveren' en een ander zei 'Neeveren, neeveren, 't is Pie-Ber de timmerman' en toen lieten ze hem door. Dat was een heks die hem kende.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

Brouwers, Jacques (Jean Xavier), auteur

Sittard 28.10.1912 Maastricht 25.02.2000 

Broer van de priesters Jan en Emile. Klein Seminarie, ondervoorzitter Utile Dulci 1932. Kortverhalen onder pseud. ‘Henk van Dijk’. Priester 1937. Kapelaan Membach 1937, administrator Kelmis (La Calamine) 1943 en kapelaan Welkenraedt 1944. Pastoor Bois 1949, Gelinden 1953 en Smeermaas 1966-1977. Overleden aan brandwonden bejaardenhuis Jekerdal Maastricht. Streekgeschiedenis in Limburgse tijdschriften en dagblad. 

Biografische notities in NBIOW. Lid Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège en Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Voorzitter Geschied- en Oudheidkundige Kring GOSSU Lanaken 1972-1977. Prijs Gemeentekrediet van België.

Als pastoor van Gelinden bezorgde hij dit dorp een hele reeks historische bijdragen en trok de aandacht op de lokale mergelontsluiting met zijn unieke fossielen.

Lees: JORISSEN; Huldenummer E.H. J. Brouwers, in GOSSU Tijdingen, 24, 1987, p. 95-146; De verdienstelijke historicus E.H. Jacques Brouwers, in Weit was…, Sint-Truiden: Heemkring Sint-Truiden Zuid-Oost, 2, 2009, nr. 2, p. 28-29.
Publicaties, onder meer: De vrouw met de zwarte sluier, een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg 16, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308; Feestgids bij gelegenheid van de Eerste plechtige H. Mis van de eerwaarde pater Raoul Vanswegenoven Scheutist…, Gelinden, 1963; De mergel van Gelinden, in Limburg, 44, 1965, p. 70-79; Mirakuleuze genezing van twee Gelindenaren te Kortenbos, in HBVL, 20.05.1983; Gelinden, Engelmanshoven, Klein- en Groot-Gelmen in de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), in Limburg, 64, 1985, p. 166-174; Wederopbouw van de toren te Engelmanshoven, in Limburg, 66, 1987, p. 33-34; De heren van Brustem, in OLL, 43, 1988, p. 55-92; De Zoon van de Schrijnwerker, in Positief. Thomas More-genootschap, nr. 193, juni 1989, p. 181-186.