Wie in een heksendans geraakt moet meedoen

Wie in een heksendans geraakt moet meedoen

X werd 's nachts vaak wakker van het geluid van de heksentrommels. Even later hoorde hij dan muziek in de Roosweide. De volgende dag vond men in de weide kringen op de plaats waar de heksen gedanst hadden. Op een dag kwam er een man uit Velm, die op weg was naar Brustem, voorbij de Roosweide toen er net een heksendans aan de gang was. Gelukkig kende één van de heksen de man, en ze zei "Wilveren, wilveren, neeveren, neeveren, 't is X de timmerman", en toen lieten de heksen hem door.

Geenke G. zaliger kon vertellen van de heksen en dat heeft mijn mam ook verteld en die geloofde aan niet veel, maar dat is waar. Als Geenke G. met zijn duimen begon te draaien, dan was hij weg. Dikwijls werden ze 's nachts wakker en dan hoorden ze de heksentrommelkens top, top, toppetoppetop, en dat trok de beek na naar de Roosweide. Daar hoorden ze muziek en 'lawijt' als de heksen daar dansten, en 's anderendaags stonden daar heksenringen. Daar kwam eens ene van Velm op uit toen hij naar Brustem ging. Een van de heksen zei 'Wilveren, wilveren' en een ander zei 'Neeveren, neeveren, 't is Pie-Ber de timmerman' en toen lieten ze hem door. Dat was een heks die hem kende.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.