Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

In Halmaal al woonde een heks. Wanneer men voorbij haar huis wandelde, viel er altijd iets stuk. Na de dood van de heks geloofde men dat de dochter de kunsten van haar moeder had overgenomen.

ê was een heks; en as men vuir huir duir vuirbêkam, viel er it kapot; en nâ nog môke de minsen e krös as ze dô vuirbêgôn; di vrâ is nâ doeud; mo ze zegge da huir dochter da kan hebbe nâ.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/