Macht tot onttoveren

Macht tot onttoveren

Een jongen die een vlek op zijn oog had, ging naar een oude man die zei "Ga maar naar huis; ik zal voor je bidden". Omdat de kwaal de volgende dag veel erger was geworden, ging de jongen opnieuw naar de man. "Ik heb aan je getwijfeld omdat je me in mijn gebed hebt gestoord", zei de man, "ga maar weer naar huis en stoor me niet meer". Toen de jongen thuiskwam, was hij genezen.

ne joenge stond es op mêd een vlek in z’n oeg; nen âve man dee pas in 59 of 60 ouverleiden is, zei dat hem hem zou kunne geneze. "Gô mor nor hös; ich zal ver oech bidde", zeit er; de joenge ging nor hös, mo ’s anderendôgs was het nog erger; hem kam trug. "Ich heb on oech getwêfeld omda ge mê in me gebed gestourd hêt; gô nor hös en stour me nemie", zeit er; en as de joenge thöskam was hem geneze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.