Macht tot onttoveren

Macht tot onttoveren

Een jongen die een vlek op zijn oog had, ging naar een oude man die zei "Ga maar naar huis; ik zal voor je bidden". Omdat de kwaal de volgende dag veel erger was geworden, ging de jongen opnieuw naar de man. "Ik heb aan je getwijfeld omdat je me in mijn gebed hebt gestoord", zei de man, "ga maar weer naar huis en stoor me niet meer". Toen de jongen thuiskwam, was hij genezen.

ne joenge stond es op mêd een vlek in z’n oeg; nen âve man dee pas in 59 of 60 ouverleiden is, zei dat hem hem zou kunne geneze. "Gô mor nor hös; ich zal ver oech bidde", zeit er; de joenge ging nor hös, mo ’s anderendôgs was het nog erger; hem kam trug. "Ich heb on oech getwêfeld omda ge mê in me gebed gestourd hêt; gô nor hös en stour me nemie", zeit er; en as de joenge thöskam was hem geneze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.