Macht tot onttoveren

Macht tot onttoveren

Een jongen die een vlek op zijn oog had, ging naar een oude man die zei "Ga maar naar huis; ik zal voor je bidden". Omdat de kwaal de volgende dag veel erger was geworden, ging de jongen opnieuw naar de man. "Ik heb aan je getwijfeld omdat je me in mijn gebed hebt gestoord", zei de man, "ga maar weer naar huis en stoor me niet meer". Toen de jongen thuiskwam, was hij genezen.

ne joenge stond es op mêd een vlek in z’n oeg; nen âve man dee pas in 59 of 60 ouverleiden is, zei dat hem hem zou kunne geneze. "Gô mor nor hös; ich zal ver oech bidde", zeit er; de joenge ging nor hös, mo ’s anderendôgs was het nog erger; hem kam trug. "Ich heb on oech getwêfeld omda ge mê in me gebed gestourd hêt; gô nor hös en stour me nemie", zeit er; en as de joenge thöskam was hem geneze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

Pieters Aline (Marie Mélanie Caroline), fotograaf 'Miss Kodac'

Diksmuide 05.12.1887  Sint-Truiden 16.11.1958  ongehuwd 

Dochter van geneesheer Aloïs en Maria Elisa Haegens. Zus van minderbroeder pater Idesbald (+1954). Ll. Instituut H. Familie. Opgeleid tot ambulancier WO I. Naar Sint-Truiden 1921. Winkel textiel en fotografiemateriaal hoek Hoogbrugstraat-Ursulinenstraat. Vriendin van rentenierster Julie Stassart Staar. Volksnaam Miss Kodak . Hoofdambulancier Rode Kruis. Opgravingen Truiense gesneuvelden mei 1940 in Tielt. Lid van de weerstand. Ziekentransport en repatriëring slachtoffers WO II. Fotografeerde o.a. oude gebouwen en stoeten in Sint-Truiden en omgeving.

Grafsteen Schurhoven .

Lit.: Jack NAUS, 140 jaar Rode Kruis Sint-Truiden, Sint-Truiden. Rode Kruis, 2010, p. 114-115 en 251-254.