Wordt herkend

Wordt herkend

Tijdens de Duitse bezetting moesten de soldaten 's nachts de wacht houden. Merkwaardig genoeg werden de mannen 's ochtends dood aangetroffen. Toen een soldaat op een avond een grote zwarte hond op zich af zag komen, sloeg hij het dier op de muil. De volgende dag had de commandant een wonde aan zijn hoofd.

têdens de bezetting in Dötsland, nô 14-18, as de soldôten op een zeikere plôts wacht hielde, vond men ze altêd doeud ’s anderndôgs; iene van de soldôte, as hem op zenen toer wacht hield, zag opiens ne groeute zwatten hond op hem afkoume; de jonge sloeg hem op z’n bakkes en den hond liep weg; en ’s anderendôgs vonde ze de commandant mê z’n hoefd gekwetst.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

Adalbero, abt

Sint-Truiden 964 

Ardeens gravenzoon. Bisschop van Metz 929. Invloedrijk als verwant van de keizer. Diverse stichtingen en heroprichting abdij Gorze. Zette abt Renier Sint-Truiden af en nam zijn plaats in. Abt Sint-Truiden 944-964. Strengere naleving orderegel. Uitbreiding abdijdomein o.a. met eigen goederen in Pommeren (Moezel). Bouwde en wijdde Ottoonse abdijkerk in 945, na de invallen van de Noormannen, en voegde crypte toe. Begraven in Sint-Truiden. Herbegraven in Gorze en Metz.
Eretitel: pater monachorum, vader van de monniken. Neefje en naamgenoot Adalberon werd aartsbisschop van Reims.

Foto: Kathedraal Metz

Abdijcrypte, grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adalbero abbas episcopus mettensis ibi translatus 964  door Jos Geusens 2005.

Adalbero was de zoon van paltsgraaf Wigerik van Lotharingen en van Kunigunde van de Ardennen en was de broer van Siegfried I van Luxemburg. In 929 werd hij omwille van zijn adellijke afkomst unaniem verkozen tot bisschop van Metz. Hij deed de abdijen, die afhingen van het bisdom en die in verval waren, terug heropleven. Hiervoor kreeg hij de bijnaam vader van de monniken. Adalbero liet de vervallen gebouwen herstellen en breidde de bezittingen van de abdijen verder uit. In 933 was hij de drijvende kracht achter de heropleving van de abdij van Gorze en in 944 zette hij zich in voor de heropleving van de abdij van Sint-Truiden die eveneens afhing van het bisdom Metz.

Lees: P.F.X. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 30-32; RECUEIL, p. 5-6; MONBEL, p. 29-30, KRONIEK, passim; CRYPTE, p. 45 en 47.

lees ook op

lees ook opGa hier verder.. 

Onderschrift bij deze foto