Wordt herkend

Wordt herkend

Tijdens de Duitse bezetting moesten de soldaten 's nachts de wacht houden. Merkwaardig genoeg werden de mannen 's ochtends dood aangetroffen. Toen een soldaat op een avond een grote zwarte hond op zich af zag komen, sloeg hij het dier op de muil. De volgende dag had de commandant een wonde aan zijn hoofd.

têdens de bezetting in Dötsland, nô 14-18, as de soldôten op een zeikere plôts wacht hielde, vond men ze altêd doeud ’s anderndôgs; iene van de soldôte, as hem op zenen toer wacht hield, zag opiens ne groeute zwatten hond op hem afkoume; de jonge sloeg hem op z’n bakkes en den hond liep weg; en ’s anderendôgs vonde ze de commandant mê z’n hoefd gekwetst.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Halmaal

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.