Heksen in de gedaante van eksters

Heksen in de gedaante van eksters

Een timmerman die vaak laat moest werken, kwam op de weg naar huis soms vreemde dieren tegen. Op zekere dag moest hij door een draaikruis gaan, waarop drie eksters zaten. Eén van de eksters sprak "Wilveren, wilveren", waarop de tweede "Javeren, javeren", en de derde "Neeveren, neeveren, het is de oude X, de timmerman!" Toen lieten de eksters hem door.

Mijn grootpa was timmerman en als die uit werken ging dan kwam hij dikwijls laat naar huis en dan kwam hij dikwijls van alles tegen, katten die tussen zijn benen sprongen en zo. Op zekere dag kwam hij weer thuis en hij moest door een 'stichel' gaan en daar zaten drie eksters op. Dat waren heksen want die konden spreken en een zei 'Wilveren, wilveren', toen zei de tweede 'Javeren, javeren' en de derde zei 'Neeveren, neeveren, 't is de oude Pie-Ber, de timmerman.' En toen lieten ze hem door. Wat dunkt u daarvan, dat !

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Melveren

ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.