Heksen in de gedaante van eksters

Heksen in de gedaante van eksters

Een timmerman die vaak laat moest werken, kwam op de weg naar huis soms vreemde dieren tegen. Op zekere dag moest hij door een draaikruis gaan, waarop drie eksters zaten. Eén van de eksters sprak "Wilveren, wilveren", waarop de tweede "Javeren, javeren", en de derde "Neeveren, neeveren, het is de oude X, de timmerman!" Toen lieten de eksters hem door.

Mijn grootpa was timmerman en als die uit werken ging dan kwam hij dikwijls laat naar huis en dan kwam hij dikwijls van alles tegen, katten die tussen zijn benen sprongen en zo. Op zekere dag kwam hij weer thuis en hij moest door een 'stichel' gaan en daar zaten drie eksters op. Dat waren heksen want die konden spreken en een zei 'Wilveren, wilveren', toen zei de tweede 'Javeren, javeren' en de derde zei 'Neeveren, neeveren, 't is de oude Pie-Ber, de timmerman.' En toen lieten ze hem door. Wat dunkt u daarvan, dat !

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Melveren

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hallo Micro! Onze oudsten aan het woord

Het project "Hallo Micro!" is in 2008 gestart als een vrijwilligerstraject van het stadsarchief. Door interviews met Truienaren die ouder zijn dan 75 jaar wil het stadsbestuur de recente geschiedenis van de stad op een originele manier reconstrueren. De mondelinge getuigenissen worden gearchiveerd want het persoonsgebonden materiaal is een perfecte aanvulling op de collecties van het officiële archief van deze historische stad. De antwoorden op de vragen met hun menselijke invalshoek worden in het lokale dialect opgenomen.

Elk jaar komt een ander dorp in beeld. Telkens in november wordt de oogst aan interviews en familiefoto’s getoond in het plaatselijke ontmoetingscentrum. Bij wijze van ontsluiting van telkens een tiental interviews is er een week lang fototentoonstelling met vertoning van de audiovisuele montages. Daarbij is een grote publieke opkomst gegarandeerd. Op deze manier herbeleven de inwoners van die buurt hun jeugd. De jongeren en de nieuwe inwoners maken kennis met de volksfiguren en de historische plekjes van hun dorp of wijk.Deze dorpen en wijken kwamen al aan bod: 

2008: Nieuw Sint-Truiden en Tuinwijk
2009: Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen
2010: Zepperen
2011: Halmaal en Sint-Truiden (twee aparte edities)
2012: Aalst
2013: Brustem
2014: Velm
2015: Gorsem en Runkelen
2016: Kerkom
2017: Ordingen
2018: Melveren
2019: Wilderen en Duras