Heksen in de gedaante van eksters

Heksen in de gedaante van eksters

Een timmerman die vaak laat moest werken, kwam op de weg naar huis soms vreemde dieren tegen. Op zekere dag moest hij door een draaikruis gaan, waarop drie eksters zaten. Eén van de eksters sprak "Wilveren, wilveren", waarop de tweede "Javeren, javeren", en de derde "Neeveren, neeveren, het is de oude X, de timmerman!" Toen lieten de eksters hem door.

Mijn grootpa was timmerman en als die uit werken ging dan kwam hij dikwijls laat naar huis en dan kwam hij dikwijls van alles tegen, katten die tussen zijn benen sprongen en zo. Op zekere dag kwam hij weer thuis en hij moest door een 'stichel' gaan en daar zaten drie eksters op. Dat waren heksen want die konden spreken en een zei 'Wilveren, wilveren', toen zei de tweede 'Javeren, javeren' en de derde zei 'Neeveren, neeveren, 't is de oude Pie-Ber, de timmerman.' En toen lieten ze hem door. Wat dunkt u daarvan, dat !

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Melveren

ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.