Heksen in de gedaante van eksters

Heksen in de gedaante van eksters

Een timmerman die vaak laat moest werken, kwam op de weg naar huis soms vreemde dieren tegen. Op zekere dag moest hij door een draaikruis gaan, waarop drie eksters zaten. Eén van de eksters sprak "Wilveren, wilveren", waarop de tweede "Javeren, javeren", en de derde "Neeveren, neeveren, het is de oude X, de timmerman!" Toen lieten de eksters hem door.

Mijn grootpa was timmerman en als die uit werken ging dan kwam hij dikwijls laat naar huis en dan kwam hij dikwijls van alles tegen, katten die tussen zijn benen sprongen en zo. Op zekere dag kwam hij weer thuis en hij moest door een 'stichel' gaan en daar zaten drie eksters op. Dat waren heksen want die konden spreken en een zei 'Wilveren, wilveren', toen zei de tweede 'Javeren, javeren' en de derde zei 'Neeveren, neeveren, 't is de oude Pie-Ber, de timmerman.' En toen lieten ze hem door. Wat dunkt u daarvan, dat !

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Melveren

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.