Naamverklaring voor 'bokkenrijders'

Naam 'bokkenrijders'

De inwoners van Wellen werden de 'bokkenrijders' , de 'bokke' of de 'bokkers' genoemd, omdat in Wellen veel bokkenrijders actief waren. In Hasselt werd later een café en een club naar de bokkenrijders genoemd.

di van Wille noeme ze nâ nog "de bokkerêers", of "de bokke", of "de bokkers" omda dô de bokkerêers wôre; en nâ bestôt er in Hasselt nog ne cafei en ne club van.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Ordingen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.