Heksenmeester is sterk en onkwetsbaar

Heksenmeester is sterk en onkwetsbaar

X uit Duras was een soldaat. Op een dag moest hij het paard van zijn overste schoonmaken. Toen X klaar was, nam hij het paard in de armen en bracht het naar zijn overste met de woorden "Op die manier maakt het paard zijn poten niet terug vuil." Ook werd verteld dat men in Duras op een dag aarde vervoerde op een kar. X ging voor de kar liggen en liet de wielen over zich rijden. Daarna stond hij ongedeerd recht, met de woorden "Zo zou een mens zich nog kunnen bezeren!" Toen X wilde sterven, heeft men een beroep moeten doen op de Dalpierres van Nonnenmielen, een kasteel in Sint-Truiden. Wat die vrijmetselaars met hem gedaan hebben, is niet bekend.

Jan T. van Duras was met pa zaliger soldaat geweest, hij was oppasser van een overste en op een keer moest hij die zijn paard schoonmaken. Toen hij gedaan had kwam hij af met het paard in zijn armen. 'Dan maakt het zijn poten niet terug vuil' zei hij.Op een keer waren ze in Duras aarde aan 't 'varen' en toen kwam Jan T. voor de kar staan en hij liet het rad over 'hem' gaan en de kar was zwaar geladen. Maar toen stond hij op en hij schudde eens met zijn armen 'Zo zou een mens 'hem' nog kunnen pijn doen' zei hij, hij had niets. Toen die moest sterven ging dat nog niet goed, en toen zijn de D. van Nonnenmielen moeten komen, wat die vrijmetselaars daar gedaan hebben weet ik niet.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Sint-Truiden 8.02.1892    Borgerhout 15.12.1974   Anna Carolina Felix Hortensia Vertongen 

Zoon van paardenkoopman Jean Michel en Anne Jeanne Ancile Jensen, Tongersesteenweg. Strijder WO I. Onderwijzer te Antwerpen. Amateur-kunstschilder. Pedagogische werken en artikels in blad stedelijk onderwijs. Leerboeken geschiedenis bij De Sikkel. Illustraties bij leesmethode 'Binnen en buiten' van Fons Van Hoof. Plantin Moretuslei Borgerhout. 

Publ.: De geschiedenis van den voorhistorischen mensch voor kinderen verteld en getekend, Antwerpen: De Sikkel, 1926, heruitgaven in 1950 en 1954; Papierarbeid in de lagere school, (Brochure opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Teekenen op het zwarte bord, (Brochure der Vlaamse opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Geschiedenis van België, Antwerpen: De Sikkel, 1940; Van Pinkton den Zeeroover, in Brabo, maart 1946, p. 3-5; Bram Benton of een episode uit de trek naar het Westen, eerste aflevering, in Band, 3, nr. 8, mei 1948, p. 4-5; Lank lank gelede… Die voorhistorische mens… vir die jeug vertel, Antwerpen: De Sikkel – Pretoria: Boekhandel Doussy, 1952; Freddy Barlow, aflevering VI, in Brabo voor de jeugd, 7, nr. 9, juni-juli 1952. Info: AMVC. 
Lit.: Pol DE MONT, Joris Bollen in Renis’ Halle, in De Schelde, 15.03.1924; JORISSEN; Gaston MOORKENS, Groot gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool, Antwerpen, 1947, p. 322-325; Louis VAN LEEMPUT (red.), Addendum 1817-1997. 180 jaar Rijksnormaalschool te Lier, Lier, 1998, p. 191. Met foto.