Heksenmeester is sterk en onkwetsbaar

Heksenmeester is sterk en onkwetsbaar

X uit Duras was een soldaat. Op een dag moest hij het paard van zijn overste schoonmaken. Toen X klaar was, nam hij het paard in de armen en bracht het naar zijn overste met de woorden "Op die manier maakt het paard zijn poten niet terug vuil." Ook werd verteld dat men in Duras op een dag aarde vervoerde op een kar. X ging voor de kar liggen en liet de wielen over zich rijden. Daarna stond hij ongedeerd recht, met de woorden "Zo zou een mens zich nog kunnen bezeren!" Toen X wilde sterven, heeft men een beroep moeten doen op de Dalpierres van Nonnenmielen, een kasteel in Sint-Truiden. Wat die vrijmetselaars met hem gedaan hebben, is niet bekend.

Jan T. van Duras was met pa zaliger soldaat geweest, hij was oppasser van een overste en op een keer moest hij die zijn paard schoonmaken. Toen hij gedaan had kwam hij af met het paard in zijn armen. 'Dan maakt het zijn poten niet terug vuil' zei hij.Op een keer waren ze in Duras aarde aan 't 'varen' en toen kwam Jan T. voor de kar staan en hij liet het rad over 'hem' gaan en de kar was zwaar geladen. Maar toen stond hij op en hij schudde eens met zijn armen 'Zo zou een mens 'hem' nog kunnen pijn doen' zei hij, hij had niets. Toen die moest sterven ging dat nog niet goed, en toen zijn de D. van Nonnenmielen moeten komen, wat die vrijmetselaars daar gedaan hebben weet ik niet.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.