Klaver-vier geeft helderziendheid

Klaver-vier geeft helderziendheid

Een klavertje vier geeft de vinder bijzondere krachten. Op een kermis in Sint-Truiden stond een man die met zijn tanden een ploeg omhoog tilde. De man was bijzonder trots op deze krachttoer. Onder de omstaanders bevond zich een zekere X. Omdat X een klavertje vier bij zich had, zag hij dat de man slechts een strohalm in zijn mond hield.

Ge weet, een klaverblad dat bestaat uit drie kleine blaadjes, maar er zijn er ook met vier, als ge zo een blaadje kunt vinden, vertelden ze in mijn jonge tijd, dan kunt ge iets meer. Te St.-Truiden op een kermis was eens ene die stak met zijn tanden een ploeg omhoog, en ge moest die zien 'stoefen' op zijn 'tour de force'. Maar Dries M. stond daar ook en die had een klaverblad-van-vier op 'hem' steken, en die zag dat het maar een spier stro was dat hij in zijn mond had. Dat is lang geleden, mijn ouders vertelden dat.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Adalbero, abt

Sint-Truiden 964 

Ardeens gravenzoon. Bisschop van Metz 929. Invloedrijk als verwant van de keizer. Diverse stichtingen en heroprichting abdij Gorze. Zette abt Renier Sint-Truiden af en nam zijn plaats in. Abt Sint-Truiden 944-964. Strengere naleving orderegel. Uitbreiding abdijdomein o.a. met eigen goederen in Pommeren (Moezel). Bouwde en wijdde Ottoonse abdijkerk in 945, na de invallen van de Noormannen, en voegde crypte toe. Begraven in Sint-Truiden. Herbegraven in Gorze en Metz.
Eretitel: pater monachorum, vader van de monniken. Neefje en naamgenoot Adalberon werd aartsbisschop van Reims.

Foto: Kathedraal Metz

Abdijcrypte, grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adalbero abbas episcopus mettensis ibi translatus 964  door Jos Geusens 2005.

Adalbero was de zoon van paltsgraaf Wigerik van Lotharingen en van Kunigunde van de Ardennen en was de broer van Siegfried I van Luxemburg. In 929 werd hij omwille van zijn adellijke afkomst unaniem verkozen tot bisschop van Metz. Hij deed de abdijen, die afhingen van het bisdom en die in verval waren, terug heropleven. Hiervoor kreeg hij de bijnaam vader van de monniken. Adalbero liet de vervallen gebouwen herstellen en breidde de bezittingen van de abdijen verder uit. In 933 was hij de drijvende kracht achter de heropleving van de abdij van Gorze en in 944 zette hij zich in voor de heropleving van de abdij van Sint-Truiden die eveneens afhing van het bisdom Metz.

Lees: P.F.X. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 30-32; RECUEIL, p. 5-6; MONBEL, p. 29-30, KRONIEK, passim; CRYPTE, p. 45 en 47.

lees ook op

lees ook opGa hier verder.. 

Onderschrift bij deze foto