Klaver-vier geeft helderziendheid

Klaver-vier geeft helderziendheid

Een klavertje vier geeft de vinder bijzondere krachten. Op een kermis in Sint-Truiden stond een man die met zijn tanden een ploeg omhoog tilde. De man was bijzonder trots op deze krachttoer. Onder de omstaanders bevond zich een zekere X. Omdat X een klavertje vier bij zich had, zag hij dat de man slechts een strohalm in zijn mond hield.

Ge weet, een klaverblad dat bestaat uit drie kleine blaadjes, maar er zijn er ook met vier, als ge zo een blaadje kunt vinden, vertelden ze in mijn jonge tijd, dan kunt ge iets meer. Te St.-Truiden op een kermis was eens ene die stak met zijn tanden een ploeg omhoog, en ge moest die zien 'stoefen' op zijn 'tour de force'. Maar Dries M. stond daar ook en die had een klaverblad-van-vier op 'hem' steken, en die zag dat het maar een spier stro was dat hij in zijn mond had. Dat is lang geleden, mijn ouders vertelden dat.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.