De verzonken kerk van Zoutleeuw

De verzonken kerk van Zoutleeuw

In het moeras van Zoutleeuw is de kerk van Oud-Leef verzonken. Vroeger hoorde men er op kerstnacht de klokken luiden. Op een dag heeft men het Mariabeeld van de Ossenweg opgegraven in een naburig veld.

In 't ven van Zoutleeuw is er een kerk verzonken. Zo komt het ook dat ze de Lievevrouw van de Ossenweg op een land uit de grond geakkerd hebben met de ploeg. In dat ven hoorden ze vroeger op Kerstnacht de klok luiden. Daar is Oud-Leef verzonken.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.