Heksen berijden 's nachts de paarden

Heksen berijden 's nachts de paarden

Hoewel X geen paard bezat, lag er altijd paardenpoep in zijn weide. Omdat X wilde weten wiens paard zijn gras kwam opeten, ging hij op een nacht de wacht houden. Toen X daar stond, hoorde hij plots een stem en iemand sloeg hem hard in het gezicht. Nochtans was er in de verste verte geen mens te zien. X wist wel wie de heks was, maar hij meende dat men toch niets kon beginnen tegen iemand die onzichtbaar was.

In Rikus S. zijn wei lag altijd paardenstront en Rikus zei 'Ik heb toch nondedju geen paard, ik wil weten wie zijn paard mijn gras laat opeten?' En op een nacht ging hij zien en toen hij daar over de gracht kroop, zei daar ineens een stem 'Ja', en Rikus kreeg me daar een klets rond zijn oren, dat hij niet meer wist waar hij stond. 'En ge hadt daar godverdorie geen mens gezien, maar wel voelen, zei Rikus, ik kan wel denken wie de heks is, maar tegen iemand die ge niet ziet , kunt ge niets.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Boelen, Frans, priester

Hoelbeek 10.02.1833 Sint-Truiden 11.06.1913 

Zoon van Pierre en Cornélie Vranken. Neefje van priester François Boelen , collegeleraar Sint-Truiden (Hoelbeek 1809- Sint-Truiden 1879). Kapelaan begijnhofkerk , pastoor Schurhoven 

Baanbreker Vlaamse beweging in Sint-Truiden. Eerste voorzitter Davidsfondsafdeling 1885-1911. Promotor van Scherpenheuvelbedevaart. Oprichter van anti-vloekbond , in 1911 Bond Heilig Hart . Huldiging door Davidsfondsleden 18 december 1910 bij 25 jaar afdeling. 

 Lees: Ons Volk, 3, 1913, nr. 26, 28.06.1913, met portretfoto; George VANDENBORNE, Pastoor Boelen, in Hier en nu Sint-Truiden, nr. 22, 1975, p. 10-11.