Heksen berijden 's nachts de paarden

Heksen berijden 's nachts de paarden

Hoewel X geen paard bezat, lag er altijd paardenpoep in zijn weide. Omdat X wilde weten wiens paard zijn gras kwam opeten, ging hij op een nacht de wacht houden. Toen X daar stond, hoorde hij plots een stem en iemand sloeg hem hard in het gezicht. Nochtans was er in de verste verte geen mens te zien. X wist wel wie de heks was, maar hij meende dat men toch niets kon beginnen tegen iemand die onzichtbaar was.

In Rikus S. zijn wei lag altijd paardenstront en Rikus zei 'Ik heb toch nondedju geen paard, ik wil weten wie zijn paard mijn gras laat opeten?' En op een nacht ging hij zien en toen hij daar over de gracht kroop, zei daar ineens een stem 'Ja', en Rikus kreeg me daar een klets rond zijn oren, dat hij niet meer wist waar hij stond. 'En ge hadt daar godverdorie geen mens gezien, maar wel voelen, zei Rikus, ik kan wel denken wie de heks is, maar tegen iemand die ge niet ziet , kunt ge niets.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.