Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

Een vrouw die vier konijnen in haar korf had, kwam een heks tegen, die vroeg "Heb jij ratten in je korf?" Daarop antwoordde de vrouw "Neen, het zijn konijnen". Toen de vrouw de korf openmaakte, sprongen er vier ratten uit.

en do was ien di 4 konênen in huire körf hâ; en di heks vroeg "Hedde ratten in oere körf?" "Da zên konêne", zei de vrouw; en ze dui huir körf oupe; en dô sproenge 4 ratten öt.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation