Ongekende plaaggeest

Ongekende plaaggeest

Sommige spoken kwamen altijd in de oven spuwen, waarin het brood werd gebakken.

en dô wôren er di broeud bakte; en dô wôre spouke di altêd in de bakhouve spuwde.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen