Macht der geestelijken 1. Vernietigen macht b) Aflezen

Macht der geestelijken 1. Vernietigen macht b) Aflezen

Mensen die geen boter konden maken, lieten een pater komen. Nadat de geestelijke het botervat had overlezen, kon men weer boter maken.

en dô woren er di noeut hun bouter konne môke; en de pôter heit het boutervat in de grond doen zetten om het t’ouverleze; en dan was het gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)