Dwergen a) gewoon

Dwergen a) gewoon

De alvermannetjes maakten zelf hun gereedschap met stenen en eikenhout. Een politieman die in Kozen en Wijer werkte, heeft ooit nog overblijfselen van dat gereedschap gevonden.

d’alvermennekes mokten hun getög zelf, mê stien en êkhout; nâ zên er nog in de grond te vinne; m’n vrouw huire pâ was gard in de streik van Kouzen en Wijer en dee heit er dô nog gevoenge.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.