Dwergen a) gewoon

Dwergen a) gewoon

De alvermannetjes maakten zelf hun gereedschap met stenen en eikenhout. Een politieman die in Kozen en Wijer werkte, heeft ooit nog overblijfselen van dat gereedschap gevonden.

d’alvermennekes mokten hun getög zelf, mê stien en êkhout; nâ zên er nog in de grond te vinne; m’n vrouw huire pâ was gard in de streik van Kouzen en Wijer en dee heit er dô nog gevoenge.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.