Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

In Sint-Truiden woonde een heks die overal aardappelen en brood ging vragen. Een meisje bij wie de heks was komen aankloppen, kon niet meer eten, drinken of praten.

in St.-Truie woenden een heks, zoe een â grêze vrâ; en di ging rond ver pataten en broeud; en ze vroeg pataten on m’n dochter en ze klopten op huir schouder; en m’n dochter kon nemie klappe, of ete, of drinke; allien mo schrieve en duir het hâs springe.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.