Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

In Sint-Truiden woonde een heks die overal aardappelen en brood ging vragen. Een meisje bij wie de heks was komen aankloppen, kon niet meer eten, drinken of praten.

in St.-Truie woenden een heks, zoe een â grêze vrâ; en di ging rond ver pataten en broeud; en ze vroeg pataten on m’n dochter en ze klopten op huir schouder; en m’n dochter kon nemie klappe, of ete, of drinke; allien mo schrieve en duir het hâs springe.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.