Kwade hand c) Stal en dieren

Kwade hand c) Stal en dieren

Een koopman uit Runkelen had twee paarden die in de stal stonden te stampen en de ploeg niet meer konden trekken. De koopman liet de stal overlezen. Nadat alle bewoners van het huis te biechten en te communie waren geweest, gedroegen de paarden zich weer normaal.

ê was ene man in de geboere, dee hâ 2 peerd en ’t was ene koeupman; en ze peerde konne de ploeg nemie trekke; en ze begonne te zwiete; en as z’in de stal wôre, begonne ze te stampe; z’hebbe de stal moete lôten ouverlezen en allemôl te bicht en te commune gôn; en dan was het gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.