Kwade hand c) Stal en dieren

Kwade hand c) Stal en dieren

Een koopman uit Runkelen had twee paarden die in de stal stonden te stampen en de ploeg niet meer konden trekken. De koopman liet de stal overlezen. Nadat alle bewoners van het huis te biechten en te communie waren geweest, gedroegen de paarden zich weer normaal.

ê was ene man in de geboere, dee hâ 2 peerd en ’t was ene koeupman; en ze peerde konne de ploeg nemie trekke; en ze begonne te zwiete; en as z’in de stal wôre, begonne ze te stampe; z’hebbe de stal moete lôten ouverlezen en allemôl te bicht en te commune gôn; en dan was het gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.