Kwade hand c) Stal en dieren

Kwade hand c) Stal en dieren

Een koopman uit Runkelen had twee paarden die in de stal stonden te stampen en de ploeg niet meer konden trekken. De koopman liet de stal overlezen. Nadat alle bewoners van het huis te biechten en te communie waren geweest, gedroegen de paarden zich weer normaal.

ê was ene man in de geboere, dee hâ 2 peerd en ’t was ene koeupman; en ze peerde konne de ploeg nemie trekke; en ze begonne te zwiete; en as z’in de stal wôre, begonne ze te stampe; z’hebbe de stal moete lôten ouverlezen en allemôl te bicht en te commune gôn; en dan was het gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.