Zakdoek-motief

Zakdoek-motief

Een moeder was met haar zoon naar de kermis geweest. Op de terugweg moest de zoon even een boodschap doen. Ondertussen zag de moeder een weerwolf aankomen en gooide haar rode zakdoek naar het beest. Toen haar zoon terugkwam, zag de moeder dat hij de vezels van de zakdoek nog tussen zijn tanden had.

dô was een vrouw; en di was mêd huire zoun no de kermis geweest; en hem moes z’n broek afdoen; en dô kam ne groeuten hond af; en ze smeit huire roeie tasdoek en den hond verschuirden hem; en as huire zoun trukkam, zag ze de veizels tusse z’n tân hange.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Runkelen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.